Meerjarenplan 2021-2026

Het meerjarenplan van de stichting heeft een globaal karakter en geeft richting aan de stichting op de lange termijn (5 jaar) met een concretere invulling van de korte termijn (1 jaar). Het huidige Meerjarenplan 2021-2026 vervangt het vorige meerjarenplan (2020-2025).

De wereldwijde Covid-19 pandemie heeft in het afgelopen jaar een verlammende werking op ieders dagelijks leven gehad. We zijn dankbaar dat we als stichting met onze activiteiten in Brazilië direct in maart 2020 konden overgaan op het verlenen van noodhulp aan de allerarmsten aangezien we met de hulp aan hun kinderen al zicht hadden op deze doelgroep. We konden daardoor, met uw hulp, deze mensen helpen in leven te blijven door hen te voorzien van voedsel. Dat vergde veel aanpassingen en improvisatie maar, God zij dank, is dat heel goed gelukt. Het betekende wel dat de reguliere activiteiten voor/met de kansarme kinderen tijdelijk stilgelegd werden en ook allerlei andere – op de toekomstgerichte – activiteiten werden bevroren. We hopen en bidden dat we tegen het einde van 2020 de noodhulp voldoende hebben kunnen afbouwen om de toekomst voor de kansarme kinderen weer de aandacht te kunnen geven die zij verdient. Concreet betekent dit dat we de doelstellingen van het vorige meerjarenplan (2020-2025) grotendeels één jaar voor ons uit hebben geschoven.

Daarnaast konden een aantal kinderen van de vakschool ervaring opdoen door stage te lopen in een Cafè, in het centrum van São João del Rei. In het afgelopen jaar is door het bestuur besloten om deze stageplaats ook voor de toekomst veilig te stellen. Het Cafè is nu overgenomen door de stichting als een dependance van de vakschool. Dit gaf aanleiding tot heroverweging en loslaten van het nastreven van een tweede locatie binnen dezelfde stad.

De haalbaarheid van de uitvoering van de voorgenomen activiteiten is afhankelijk van het verkrijgen van voldoende steun. Gelet op de grote nood van kansarme kinderen in Brazilië is het voornemen om dit concept vervolgens te hergebruiken op andere locaties.

Hoe de stichting dit wil bereiken leest u in ons Meerjarenplan NGBrasil 2021-2026.

Indien u vragen heeft over dit meerjarenplan kunt u contact met ons opnemen via de Contactpagina.

Wilt u ook op de hoogte blijven?

Ontvang het laatste nieuws ook in uw mailbox door u in te schrijven op onze nieuwsbrief

Help ons helpen!

Doneer nu

 

Activiteitenkalender

Stichting Nieuwe Generatie Brasil organiseert vele evenementen met als doel op een leuke manier samen geld in te zamelen.


Kijk op de kalender en doe mee!

Oude berichten

Ieder kind verdient een eerlijke kans!

Doneer nuSchrijf u nu in!

anbi2

 

Evangelie Gemeente Zeist De Wilde Ganzen