Augustus 2014: waar staan we?

Eind juni / begin juli zijn twee bestuursleden (Samuel en Arja) in São João del Rei geweest om op zoek te gaan naar een geschikt terrein om het tehuis voor de stichting Nieuwe Generatie Brasil te realiseren.

Tijdens ons bezoek aan São João del Rei hebben we een stuk of zes terreinen bezocht. Zes verschillende terreinen op zes verschillende locaties met elk hun voor- en nadelen. We hebben vastgesteld dat de meeste terreinen geschikt zijn. De vraagprijzen zijn (te) hoog. Er is veel particulier grondbezit en de eigenaren willen de hoofdprijs ontvangen.

De gemeente São João del Rei investeert op dit moment veel in sociale woningbouw en er is een grote noodzaak om iets te doen voor de kinderen. Wij zijn dan ook heel hartelijk ontvangen en de burgemeester en een wethouder willen ons heel graag helpen om zo snel mogelijk een kindertehuis te realiseren. Naast hulp bij de juridische en bureaucratische zaken, zijn ze ook aan het kijken of ze een terrein kunnen doneren. Dit zou ons volop mogelijkheden bieden.

3 terreinen

Op dit moment hebben we een aantal opties. Drie terreinen zijn geschikt om te kopen, we moeten dan zeker nog wel over de prijs onderhandelen. Wat natuurlijk nog mooier is als het lukt om een stuk grond gedoneerd te krijgen. Mogelijk geeft dat ons een aantal verplichtingen, maar die zullen het meer dan waard zijn.

Eind september zal er waarschijnlijk meer duidelijkheid zijn. We houden u als belangstellenden en donateurs van onze stichting op de hoogte. Om het werk echt concreet te maken hebben we uw (periodieke) steun hard nodig!