Afgesloten Projecten

Onze visie is dat een kind pas iets kan leren en zich ontwikkelen als het zich veilig voelt. Voor veel kinderen en jongeren in São João del Rei – Brazilië, is er geen veilige plek en groeien ze op onder de (verkeerde) invloeden van de straat. Het eerste grote project van Stichting Nieuwe Generatie Brasil is dan ook om een plek te creëren waar kansarme kinderen uit São João del Rei en omgeving zich veilig voelen, waar ze kunnen spelen en waar ze zich kunnen ontwikkelen tot een volwassen en stabiele persoon. En waar ze op latere leeftijd een vak kunnen leren zodat ze zelf in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. 

Om het project behapbaar te houden is het onderverdeeld in 7 deelprojecten. Door tussentijds opgedane ervaringen en inzichten, is de volgorde van uitvoering wat aangepast. Op deze pagina staan de reeds voltooide (deel)projecten.

Voltooide (Deel)Projecten
Deelproject 1: Voorbereiding bouw ontwikkelingscentrum (status: gereed)
Locatie opvangtehuisEerst zal het terrein gereed gemaakt dienen te worden voor de bouw. In overleg met de gemeente en rekening houdend met onze wensen is hiervoor een plan gemaakt dat voldoet aan alle geldende Braziliaanse normen.
Als dit deelproject is afgerond, is het terrein klaar voor de bouw en voorzien van de volledige infrastructuur. Verder zal het terrein voorzien zijn van de fundering voor het eerste gebouw ( keuken, multifunctionele ruimte en winkeltje) en wordt het terrein beplant met (fruit)bomen en struiken.
De fondsenwerving van dit deelproject is rond. Dit traject is inmiddels gestart waarmee de eerste stap richting de bouw van het tehuis is gezet.
Alle voorbereidingen zijn inmiddels getroffen. Het resterende geld zal tijdens de verdere bouw worden gebruikt om algemene, zich dan voordoende, kosten van voorbereidende werkzaamheden te betalen.
Begroot: € 15.000
Ontvangen: € 15.000
Besteed: € 13.883
Deelproject 2: Bouwen vakschool (status: gereed)
IL-955-Logo nieuw blok FC_PMSDit deelproject wordt mede gesponsord door stichting Wilde Ganzen. Wij zijn erg blij met de hulp!
U kunt meer lezen over Wilde Ganzen en hun werkwijze op hun webpagina.

Het project heeft als doel om een vakschool te realiseren met de volgende lokalen:

 • Een keuken met meerdere kookopstellingen voor praktisch onderwijs
 • Een multifunctionele ruimte die gebruikt zal worden als computerruimte, handvaardigheid, restaurant en theater
 • Een winkel waar jongeren het ondernemerschap leren

Lees verder voor meer informatie

De Fondsenwerving van dit deelproject is in samenwerking met Wilde Ganzen in maart 2017 afgerond. Wilde Ganzen heeft een bijdrage van 50% geleverd bovenop het door ons ingezamelde geld. Concreet betekent dit dat we EUR 122.049 opgehaald hebben. We zijn uiteraard erg blij met de hulp van Wilde Ganzen. Inmiddels is duidelijk geworden dat de bouw meer gaat kosten dan de oorspronkelijke begroting waar we vanuit zijn gegaan. We realiseren ons dat het om een groot verschil gaat ten opzichte van de oorspronkelijke de begroting. Dit heeft een aantal redenen:

  1. Er was een groot wisselkoersverschil t.o.v. de eerste inschattingen van 3 jaar geleden en het moment dat het geld daadwerkelijk in Brazilië aankwam
  2. Afgelopen jaren zijn, o.a. door inflatie, alle kosten behoorlijk gestegen
  3. De eerste inschattingen waren gebaseerd op een aantal ervaringscijfers, maar een aantal onderdelen waaronder bijvoorbeeld de dakconstructie bleken uiteindelijk duurder uit te pakken
    Gelukkig hebben we inmiddels nog een aantal donaties alsmede toezeggingen ontvangen die de bouw van een vakschool die voldoet aan onze eisen en wensen mogelijk maakt.

Op dit moment is de bouw van de vakschool in een afrondende fase. De officiële opening zal plaatsvinden op 25 november 2017.

Enkele foto’s:

Begroot EUR 182.049
Ontvangen en toezeggingen: EUR 217.501
Besteed EUR 214.612
Deelproject 6: Inrichting (status: gereed)
Na het voltooien van de bouw, moet de vakschool natuurlijk ook worden ingericht. De elektra wordt op dit moment aangelegd. Er komen gordijnen om de binnenkant van de multifunctionele ruimte te bekleden en om deze ruimte flexibel in te kunnen delen in meerdere ruimtes. De keuken en bakkerij worden voorzien van apparatuur, de winkel van kastruimte en een toonbank. In de multifunctionele ruimte zijn tafels, stoelen en schoolborden nodig om les te kunnen geven en om te kunnen eten. Daarnaast zijn er grote werktafels (en materialen) nodig voor de handvaardigheidslessen.
De inrichting is dankzij onze sponsoren gerealiseerd.
Begroot EUR 51.000
Ontvangen EUR 55.862
Besteed EUR 61.816
Deelproject 7: Omheining (status: gereed)
Een belangrijke pilaar van ons werk is om kinderen en jongeren een veilige plek te bieden. Onderdeel daarvan is dat het terrein afgesloten wordt met een omheining. We hebben gekozen voor een hek in plaats van een muur omdat dit een meer open en transparante uitstraling geeft en er zo vanaf de straat zicht is op wat er op het terrein gebeurt. Dit zorgt voor een stukje sociale controle en bevordert naar onze mening de veiligheid.
Inmiddels is gestart met de fundering voor de palen waar het hekwerk aan bevestigd wordt. Het hekwerk is besteld en zal na levering direct geplaatst gaan worden.
Begroot EUR 20.850
Ontvangen en toegezegd EUR 21.948
Besteed EUR 20.000

Ieder kind verdient een eerlijke kans!

Doneer nuSchrijf u nu in!

anbi2

 

Evangelie Gemeente Zeist De Wilde Ganzen