Net als iedere organisatie, maakt het bestuur van Stichting Nieuwe Generatie Brasil jaarlijks een plan met acties voor het komende jaar. Dit jaarplan is gebaseerd op het Meerjarenplan NGBrasil 2020-2025, waarin we beschrijven waar we over vijf jaar willen staan. In 2018 en 2019 is veel aandacht besteed aan het introduceren van het Fund-a-Kid programma, waarbij kinderen gekoppeld worden aan persoonlijk sponsors in Europa. 

Doelen 2020
De belangrijkste doelen voor het komende jaar zijn:

  • Meer naamsbekendheid door intensivering en waar nodig vernieuwen van de Marketing & Communicatie.
  • Invulling vacature Algemeen lid bestuur met portefeuille Marketing en aantrekken vrijwilligers voor ondersteunende activiteiten.
  • Fondsenwerving om begin 2021 te kunnen uitbreiden tot de opvang van 200 kinderen of om de activiteiten uit te breiden in de vorm van een semi-internaat.
  • Ondersteunen van de vakschool in São João del Rei, Brazilië volgens de begroting voor 2020.
  • Uitvoeren en afronden van de projecten in Brazilië.

Projecten in Brazilië 2020
In 2020 hopen we de bouw van Sport- en speelplaats en van de beheerderswoning af te ronden. Een nieuw te starten project is de aanleg van een zonnepanelenpark waarmee we niet alleen onze eigen elektriciteitskosten tot nul kunnen reduceren, maar ook de bewoners in de omgeving kunnen voorzien van goedkopere stroom. En last-but-not-least zal de container met hulpgoederen in het eerste kwartaal van 2020 naar Brazilië verzonden worden.

Actiepunten 2020
Om onze doelen te realiseren hebben we als bestuur (onder meer) de volgende actiepunten geformuleerd:

  • Gerichte wervingsacties voor ambassadeurs en vrijwilligers ondersteunende activiteiten.
  • Marketing & Communicatieplan incl. jaarplanning opstellen en uitvoeren.
  • Fondsenwerving voor de opvang van kinderen uitbreiden door gericht andere stichtingen en kerken te benaderen en door het Fund-a-Kid programma regelmatig onder de aandacht te brengen.
  • 8-10 evenementen organiseren.

Evenementen 2020

Voor de invulling van de acties en evenementen hebben het bestuur en een aantal vrijwilligers op 25 januari ‘de koppen bij elkaar gestoken’. Het idee dat veruit het hoogste scoorde is het opzetten van een webshop: handgemaakte knuffels, halskettingen e.a. zullen binnenkort via dit nieuwe kanaal aangeboden worden. Ook nieuwe kerken betrekken, samenwerking met scholen versterken en benefietdiners/high-tea’s uitbreiden naar nieuwe locaties in het land, waren ideeën die hoog scoorden. Aankondigingen van onze evenementen leest u in onze nieuwsbrief, via de Social Media of op onze website.

Lees hier het Jaarplan 2020 NG-Brasil