Bestuursleden

 Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de stichting. Het bestuur draagt de missie en visie van Stichting Nieuw Generatie Brasil uit. Daarnaast houdt het zich bezig met de voorwaardenscheppende activiteiten alsmede met het bedenken, opstellen en vastleggen van inhoudelijk beleid van de stichting. Als bestuur komen we minstens 1 keer per kwartaal bij elkaar.
Het bestuur bestaat uit 5 zeer gemotiveerde leden: Samuel van de Raa, Mariëlle Verhoeven, Arja Hilberdink, Willem Veldhoven en Diederick van Tellingen. Binnen het bestuur heeft ieder een eigen rol:

Voorzitter: Samuel van de Raa (klik voor meer info)

 • leiden van alle vergaderingen;
 • coördineren van het bestuursbeleid en in het algemeen het initiëren van en zorgen voor een goed verloop van de, in het belang van de stichting, noodzakelijke werkzaamheden;
 • meerjarenplan en jaarplan;
 • actief zoeken naar ambassadeurs;
 • linking-pin naar het adviesorgaan;
 • PR activiteiten;
 • link naar de sponsors;
 • in- en externe communicatie.


Secretaris: Mariëlle Verhoeven (klik voor meer info)

 • administratie en correspondentie;
 • bewaren van ontvangen brieven en van afschriften van verzonden brieven;
 • interne communicatie;
 • voorbereiding en beleggen van alle vergaderingen;
 • notuleren van alle vergaderingen;
 • bijhouden en bewaken jaarplanning;
 • opstellen kwartaalrapportage;
 • beheer adressenbestanden;
 • verantwoordelijk voor de website / social media.


Penningmeester: Arja Hilberdink (klik voor meer info)

 • de administratie van de sponsors;
 • financiële administratie;
 • administratie van de financiële donateurs;
 • maandelijks verslag uitbrengen van de financiële positie van de stichting;
 • begroting voor het komende stichtingsjaar;
 • samenstellen van het jaarverslag;
 • administratieve organisatie en Interne controle.

Algemene bestuurslid: Willem Veldhoven (klik voor meer info)

Willem Veldhoven is Algemeen Bestuurslid met de portefeuille Relatiebeheer:

 •  communicatie met bestaande (grote) donateurs;
 • administratie welke kind welke sponsor;
 • communicatie met overige relaties;
 • kennisdelen tussen Nederland en Brazilië;
 • interne audit.

Algemene bestuurslid: Diederick van Tellingen (klik voor meer info)

Deze persoon is Algemeen Bestuurslid met de portefeuille Marketing:

 • externe communicatie;
 • PR, aantrekken sponsors, fundraising;
 • promotie Fund-a-Kid programma;
 • communicatie met toekomstige (grote) donateurs;
 • ondersteuning IT;
 • interne audit.

Wilt u ook op de hoogte blijven?

Ontvang het laatste nieuws ook in uw mailbox door u in te schrijven op onze nieuwsbrief

Help ons helpen!

Doneer nu

 

Activiteitenkalender

Stichting Nieuwe Generatie Brasil organiseert vele evenementen met als doel op een leuke manier samen geld in te zamelen.


Kijk op de kalender en doe mee!

Oude berichten

Ieder kind verdient een eerlijke kans!

Doneer nuSchrijf u nu in!

anbi2

 

Evangelie Gemeente Zeist De Wilde Ganzen