Na ruim een jaar ben ik ‘eindelijk’ weer in Brazilië. Wat er in een jaar tijd is gebeurd? Veel!!

Op 6 maart was het een jaar geleden dat de deuren geopend werden voor de opvang van de eerste kinderen. Inmiddels zijn Samuel en Laura alweer 3 maanden bezig met het tweede jaar en worden er dagelijks 100 kinderen opgevangen. Tejuco is een wijk met veel problemen en deze problemen brengen de kinderen mee naar de vakschool. Gelukkig krijgen Samuel en Laura samen met de leraren en vrijwilligers de situatie steeds beter onder controle. De kinderen gaan meer en meer begrijpen dat er regels en kaders zijn waarbinnen zij moeten functioneren en tonen iedere dag een beetje beter gedrag. Dit is mooi en maakt ons trots! Ook geeft het een natuurlijke selectie van kinderen die willen gaan voor een kans op een betere toekomst (en wie niet..)

Voor wat betreft de ‘stenen’ is er ook veel vooruitgang geboekt. Zo is het gebouw aangepast aan de nieuwste voorschriften voor brandveiligheid en is er een aparte ruimte gebouwd voor Aardewerk. Ook is het casco voor de beheerderswoning gereed en deze zal de komende periode verder afgebouwd worden. Tevens zijn de voorbereidingen getroffen voor de weg naar de beheerderswoning en naar de sport- en speelplaats. De sport- en speelplaats is in een ver gevorderd stadium en als laatste is er ook een start gemaakt met de moestuin bij de beheerderswoning.

Kortom: er is heel veel gebeurd en we zijn klaar voor de volgende stap om meer kinderen op te vangen, maar daar hebben we hulp bij nodig, uw hulp! Om meer kinderen op te vangen hebben we nl. meer geld nodig en daarom een oproep tot steun aan ons mooie project. Voor EUR 30 per maand investeert u in de toekomst van een kind en zijn of haar omgeving. Meer informatie vindt u op onze website waar u zich kan aanmelden als sponsor van een kind. Ook kunt u contact opnemen met onze stichting via info@ng-brasil.com. Immers…… Ieder kind verdient een eerlijke kans!