Sinds een aantal weken hebben we een noodhulp opgestart vanuit Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Hierbij volgt een verslag van wat de hulp die we tot nu toe hebben geboden.

In São João del Rei is vanwege de Corona-dreiging vrijwel meteen een lock down afgekondigd. Dit betekent dat veel bedrijven en winkels gesloten zijn met als gevolg dat veel mensen geen werk meer hebben en in Brazilië betekent dit: geen werk = geen eten. Ook in ons Ontwikkelingscomplex zijn alle reguliere activiteiten stilgelegd vanwege de lock down en zijn we volledig omgeswitcht naar voeding (zowel lichamelijk als geestelijk) geven aan honderden mensen.

Op dit moment voeren we vanuit ons Ontwikkelingscomplex de volgende activiteiten uit:

  • 2x per dag eten voor alle families van de stichting, ouderen en zwangere meisjes. 1x warm eten en 1x een lunch (brood). Voor de ouderen wordt het eten thuisbezorgd.
  • Extra educatieve activiteiten voor de leerlingen zodat ze thuis iets te doen hebben. Ook geven we Bijbelteksten ter overdenking voor de familie.
  • Medische ondersteuning aan de familie en ouderen.
  • Donatie van hygiëne producten aan diverse doelgroepen.
  • De wijk informeren over de preventiemaatregelen via folders, gesprekken en auto met geluidsinstallatie.
  • Luisterend oor voor de bevolking (er zijn meer gevallen van misbruik en huiselijk geweld op dit moment).
  • Wekelijks ouders bellen om te bespreken of alles goed gaat thuis.