Helvecio Reis

Zoals gisteren aangegeven konden we vandaag bij Helvecio Reis, de burgemeester, thuis op bezoek. We hebben hem ongeveer drie kwartier gesproken. Helvecio Reis is super positief om Missão Nova Geração Brasil te helpen. Want wat is het geval, er is in het afgelopen jaar in São João del Rei veel geïnvesteerd in sociale woningbouw en nu moet de gemeente, hiertoe door de staat verplicht, investeren in een crèche voor de kinderen die daar wonen. En de Helvecio Reis is op zoek naar mogelijkheden om dit binnen maximaal één jaar te realiseren. We hebben goede afspraken kunnen maken wat de stichting gaat doen (aankoop van de grond) en wat hij voor de stichting kan doen, waarbij ook zijn doel wordt gerealiseerd om binnen afzienbare tijd een crèche te bouwen en in te richten. We zijn namelijk met elkaar over eens dat alleen een crèche niet voldoende is voor de stad. Helvecio en Samuel zijn daarom blij dat ze samen kunnen werken om de doelgroepen van 4 – 20 jaar ook mee te nemen. En dat is precies de doelstelling van de stichting.

grondEn toen begon het pas echt……… Een aantal mensen vanuit de gemeente werd opgetrommeld om dezelfde middag met ons te gaan kijken bij het terrein dat we op het oog hadden. Om twee uur zijn we met 9 personen (bouwkundigen, (soort van) welstandscommissie, secretaris, rechterhand van de burgemeester etc.) naar de grond gegaan. Tot onze teleurstelling bleek het niet mogelijk om op deze plek de plannen te verwezenlijken. Maar één ding is zeker, het hele gemeentelijk apparaat staat op scherp om de stichting te helpen. Ze willen heel ver gaan in het creëren van infrastructuur op de aan te kopen grond, het zorgen voor de benodigde vergunningen, e.d. Als alles volgens plan verloopt dan zullen Samuel en de burgemeester deze of volgende week een intentieverklaring tekenen om tot een goede samenwerking te komen. Welke grond we gaan kopen is afhankelijk van twee zaken, ten eerste welke grond is beschikbaar voor een goede prijs en ten tweede is het mogelijk om dit terrein geschikt te maken voor de crèche (noodzaak vanuit de gemeente) en voor een speelplaats, klaslokaal, etc. voor Missão Nova Geração Brasil.

Woensdag

In afwachting van het bericht van Helvecio Reis hebben we woensdagochtend een ontzettend mooie wandeling gemaakt in een natuurgebied ongeveer 80 km van São João del Rei in Carrancas. We (Bert, Samuel, Magno en Arja) hebben ook heerlijk gezwommen in een ijs maar dan ook ijskoud meertje. Nog voor we thuis waren, kreeg Samuel telefoon van een functionaris van de gemeente die met hem en Simone verder wilde praten over de plannen. Hij had een aantal zaken uitgezocht wat we moesten weten. We kwamen tot de conclusie dat we 3 opties hebben.

  1. We hebben een gesprek gehad met de eigenaar van een enorm groot terrein. Hij stond nog niet meteen te trappelen om aan Samuel een deel van zijn grond te verkopen.
  2. Wel heeft hij een andere stuk grond wat buiten de stad (wijk Bonfim) ligt. Hij drong ons aan om daar te gaan kijken. We hebben afgesproken om donderdagochtend 9:00 langs te gaan.
  3. Daarnaast hebben we een derde terrein op het oog in de wijk Tejuco wat op zich goed lijkt, maar te duur is en waarschijnlijk net te ver voor de gemeentehuis.

’s Avonds om 18:30 heeft Samuel opnieuw met Helvecio Reis gesproken over de verschillende opties. Helvécio heeft Samuel beloofd om zelf met de eigenaar van de terrein (optie 1) te bellen om te overleggen of hij alsnog een stuk van zijn terrein wilde verkopen.

Samuel e Helvecio

Zoals jullie kunnen lezen was het een zeer intensieve dag met veel gebeurtenissen. Morgenochtend verder met het bezichtigen van nog een terrein, afscheid nemen en weg gaan uit São João del Rei.