Wat hebben we afgelopen weken in Nederland weer kunnen genieten van de nationale feestdagen, Koningsdag op 27 april en Bevrijdingsdag op 5 mei. We boften met het mooie weer en konden naar allerlei vrijmarkten om oude spullen te verkopen of je eigen verzameling aan spullen nog verder aan te vullen. Ik moest denken aan Jesaja 55:1-2 waar staat:
‘‘Is er iemand die dorst heeft? Kom dan maar hier en drink, ook al hebt u geen geld! Kom hier en kies uit wat u wilt drinken, wijn of melk. Alles is gratis! Waarom zou u uw geld uitgeven aan voedsel dat u geen kracht geeft? Waarom zou u betalen voor etenswaren die niets waard zijn? Luister, dan zal Ik vertellen waar u voedsel kunt krijgen dat goed is voor uw ziel!” en vers 6:
“Zoek naar de Here, zolang Hij Zich nog laat vinden. Roep tot Hem nu Hij nog dichtbij is.”
‭‭‬‬
Wat heerlijk dat we in Nederland bevrijd zijn van onderdrukking door een ander land en dat wij in die vrijheid uit mogen komen voor onze mening en respectvol met elkaar kunnen blijven omgaan. Maar ook geestelijk, vanuit ons geloof, ben ik dankbaar dat wij bevrijd zijn van de overheersing door de zonde en dat God zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus, gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven mag hebben. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordeelt, maar opdat de wereld door Hem behouden wordt.
‭‭(Johannes‬ ‭3:16-17‬ ) ‬‬‬

Vanuit die geestelijke bevrijding mogen we erkennen dat God de “Koning der koningen” is. En die Koning is dus ook mijn koning. En daarom is het voor elk in God gelovend mens mogelijk om elke dag Koningsdag en Bevrijdingsdag te vieren.

Vanuit de stichting Nieuwe Generatie Brasil is het ook een voorrecht om in de plaats São João del-Rei te kunnen dienen om kansarme kinderen een betere toekomst te geven. Letterlijk betekent de naam van de stad “Heilige Johannes van de Koning”. Grappig hè.

Die kinderen verdienen, naast een eeuwig leven met God, een eerlijke kans om voor zichzelf en voor anderen een betere toekomst hier op aarde te creëren. Dat kunnen we alleen met uw hulp. Uw gebed en (financiële) steun zijn onontbeerlijk. Helpt u mee?