Hellen Cassia

Hellen Cassia

Mijn naam is Hellen Cassia. Ik ben een meisje van 11 jaar en ik weet nog niet precies wat ik wil worden. Mijn moeder hoopt dat ik meer kansen en mogelijkheden krijg door de vakschool. Zelf heeft ze haar school niet afgemaakt en ze hoopt dat ik wél mijn middelbare schooldiploma zal halen om later een goede baan te krijgen. Thuis hebben we het best wel moeilijk en hebben we niet iedere dag te eten. Op de vakschool helpen ze met mijn huiswerk en doen we allemaal leuke activiteiten. Ook vind ik het eten heerlijk en mag ik zo vaak opscheppen als ik wil.

Ik zou graag een sponsor hebben in Nederland. Wilt u mijn sponsor worden?

  Ja, ik wil Hellen Cassia graag een betere toekomst bieden  Behalve de foto geven wij voorkeur aan het digitaal verzenden van informatie. Mocht u alles per post willen ontvangen dan kunt u dat hieronder aangeven.
  Per e-mailPer postPer post en e-mail

  SEPA Machtiging
  Hierbij machtig ik Stichting Nieuwe Generatie Brasil om maandelijks een bedrag van EUR 30,00 af te schrijven van onderstaande bankrekening  Voorwaarden
  Stichting Nieuwe Generatie Brasil, De La Reijweg 23, 4818 BA, Breda
  incassant ID: NL06ZZZ586572900000
  Door ondertekening van het formulier geeft u toestemming aan stichting Nieuwe Generatie Brasil om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Nieuwe Generatie Brasil.
  Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Als u nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via fundakid@ng-brasil.com

  anbi2

   

  Evangelie Gemeente Zeist De Wilde Ganzen