Leandro

Leandro

Mijn naam is Leandro. Ik ben een jongen van 11 jaar en ik wil graag zanger en/of dokter worden. Ik vind het niet altijd leuk om huiswerk te maken omdat ik veel moeite heb met lezen en rekenen. Daarom kan ik de begeleiding bij het project goed gebruiken zodat ik beter mee kan doen op school. Mijn moeder heeft zelf alleen de basisschool gedaan en hoopt dat ik en mijn zusje een betere opleiding kunnen krijgen en zo een betere toekomst.

Ik zou graag een sponsor hebben in Nederland. Wilt u mijn sponsor worden?

  Ja, ik wil Leandro graag een betere toekomst bieden











  Behalve de foto geven wij voorkeur aan het digitaal verzenden van informatie. Mocht u alles per post willen ontvangen dan kunt u dat hieronder aangeven.
  Per e-mailPer postPer post en e-mail

  SEPA Machtiging
  Hierbij machtig ik Stichting Nieuwe Generatie Brasil om maandelijks een bedrag van EUR 30,00 af te schrijven van onderstaande bankrekening



  Voorwaarden
  Stichting Nieuwe Generatie Brasil, De La Reijweg 23, 4818 BA, Breda
  incassant ID: NL06ZZZ586572900000
  Door ondertekening van het formulier geeft u toestemming aan stichting Nieuwe Generatie Brasil om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Nieuwe Generatie Brasil.
  Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Als u nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via fundakid@ng-brasil.com

  anbi2

   

  Evangelie Gemeente Zeist De Wilde Ganzen