‘Alles wat Salomo wilde bouwen voor de tempel van de Heer, vanaf het fundament tot aan de voltooiing van het gebouw, werd gebouwd.’ 2 KRONIEKEN‬ ‭8:16‬ ‭(Basis Bijbel)‬‬

Als jongste lid van het bestuur is het een voorrecht om als eerste met jullie, vrienden en sponsors van de stichting Nieuwe Generatie Brasil, te delen hoe ik terugkijk op de afgelopen periode.
Wauw! Wat is er veel gebeurd, in elk opzicht en in elk onderdeel van de stichting. Veel dynamischer dan dit kan het haast niet. Maar met Samuel aan het roer weet je het maar nooit. Hij bruist van de energie en dat is best aanstekelijk. Ik stapte in mei de bestuurskamer binnen voor een kennismakingsgesprek en voor het einde van die vergadering was ik al aangenomen en aan het werk gezet… Afgelopen periode hebben we als bestuur ons gebogen over het meerjarenplan. Het huidige plan eindigt in 2016. Het nieuwe plan wordt een “groei”plan dat elk jaar moet worden bijgesteld om ook het jaar daarna ten minste 5 jaar vooruit te kijken. Zodra het nieuwe plan is goedgekeurd, verschijnt het op de site.

Op 31 augustus volgden mijn echtgenote (Attie) en ik “live”, vanaf onze vakantielocatie in Zuid Frankrijk, de start van de bouw in Brazilië. Wat ontroerend om “er bij” te kunnen zijn bij die mijlpaal. En met het gegeven dat de fundering met de hand uitgegraven moest worden, had ik niet verwacht dat de bouw zo snel en voorspoedig zou gaan. Bij het zien van de wekelijkse VLOG/BLOG en de foto’s van de vorderingen in Brazilië roep ik regelmatig “Prijs de Heer”. Wat geweldig fijn dat de bouw zo goed verloopt. En dat komt niet uit de lucht vallen. Daar wordt keihard gebuffeld door de werkers. En dat kan alleen dankzij (beschermend) gebed van jullie als thuisfront.

Komende zondag, 27 november, komen de meesten van jullie vast op het afscheidsfeest van Samuel en Laura van de Raa de Souza en hun kinderen. Hun vertrek begin 2017 is een grote mijlpaal, zowel voor hun persoonlijk als voor de stichting. Ze hebben er zelf al jaren naar toegeleefd. Dat hebben we in diverse mooie artikelen in kranten kunnen lezen. Zelf ben ik met mijn gezin tweemaal voor mijn werk (Defensie) naar het buitenland geweest. Drie jaar op Curaçao en vier jaar in de VS. Dan zit je op grote afstand van je thuisfront en krijg je een cultuur shock. Ook je persoonlijke veiligheid is daar anders. Op Curaçao zijn we 11 maal beroofd. Ik moedig u dan ook aan om voor Samuel en zijn gezin te bidden voor bewaring en bescherming. Ook in de komende weken richting hun vertrek.

Dit jaar is de stichting in de volgende fase gekomen. Na de jaren van voorbereiding is nu de uitvoering begonnen. Het bouwen is het eerste deel daarvan. Maar het bouwen is niet het doel, slechts het middel tot het doel. Het beschikbaar maken van een veilige plek voor de kansarme kinderen in Brazilië. Het gaat straks om de activiteiten met die kinderen, om hun een betere toekomst te bieden. De vakschool wordt als eerste gerealiseerd. Tevens wordt een provisorisch speelveld aangelegd om de jongere kinderen die voor aanvang van de bouw op het terrein konden spelen, niet kwijt te raken. Voor deze kansarme kinderen wordt er juist gewerkt. Het opzetten en uitvoeren van de activiteiten met deze kinderen is voor 2017 een speerpunt. Daar is uw steun voor nodig. Allereerst en vooral in gebed. En daarnaast – zo mogelijk – ook door financiële steun. De Here zegene u overvloedig.

Dank en wellicht tot komende zondag, Willem Veldhoven