In mijn vorige blog heb ik aandacht besteed aan de grote droogte in Brazilië. Een gegeven uit de natuur waar we weinig invloed op uit kunnen oefenen. Deze maal gaat de blog over het krimpen van de regenwoud in het Amazone gebied. Hier kunnen we wel iets aan doen, al is het maar en heel klein druppeltje op een hele grote gloeiende plaat.

Ontbossing van het regenwoud

Het regenwoud wordt nog steeds op grote schaal gekapt en verbrand, maar het gaat wel in een lager tempo meldt Nu.nl op 27 november 2014. Zij baseert het artikel op een onderzoek dat is gedaan door Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE – Nationaal Instituut voor Ruimte Onderzoek).
In Brazilië, het grootste Amazoneland, viel tussen augustus 2013 en juli 2014 naar schatting 4848 km² (ongeveer de provincie Noord-Brabant) regenwoud ten prooi aan de kettingzaag of aan aangestoken branden. Dat was ongeveer 18% minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het was de op één na laagst gemeten vermindering van het regenwoud sinds 1988. Het regenwoud is belangrijk voor het klimaat. Omdat het regenwoud CO2 opneemt en omzet in onder andere zuurstof, wordt het verdwijnen van het regenwoud gezien als een van de belangrijkste oorzaken van toename van CO2 in de atmosfeer.

Uitstervende diersoorten

Ontbossing zorgt niet alleen voor een toename van CO2, maar heeft ook als effect dat diersoorten uitsterven. Dit gebeurt niet van de een op de andere dag. Ontbossing kan het leefgebied van een soort verkleinen, individuen van elkaar isoleren of bijvoorbeeld de vegetatie veranderen waardoor de dieren hun voedingspatroon moeten aanpassen. Ook kan het gebeuren dat een boomsoort zich niet meer kan voortplanten, waarna het nog tientallen of zelf honderden jaren kan duren voor de laatste generatie daarvan uiteindelijk dood is en dieren die afhankelijk zijn van die boom een probleem hebben. Onderzoekers hebben berekend dat tachtig procent van de uitstervingen als gevolg van reeds verloren gegaan regenwoud nog moet plaatsvinden.

Stichting Nieuwe Generatie Brasil

Op mondiaal niveau en binnen Nederland zijn er veel initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Zo hebben acht grote bedrijven de Dutch Sustainable Growth Coalition opgericht. Vier van deze bedrijven maken zelfs deel uit van de top 24 van duurzaamste bedrijven ter wereld.

Ook als Stichting dragen we ons steentje bij aan de duurzaamheid van onze aarde en samenleving. Bijvoorbeeld door materialen te hergebruiken (speelgoed, kleding en materialen voor de bouw van het opvangtehuis). En natuurlijk ook aan de kansarme kinderen in Brazilië. Wij willen hen een duurzame toekomst geven. Vanuit een veilig plek geven we ze ruimte om te spelen, helpen we hen bij hun huiswerk en op latere leeftijd willen we een praktijkopleiding gaan geven. Maar ook door ze te vertellen over de gevolgen van de ontbossing en de opwarming van de aarde.

Het is een druppel op een gloeiende plaat, maar duurzaamheid is wel een thema waar Stichting Nieuwe Generatie Brasil voor staat. Doet U mee?