Ana Luiza

Ana Luiza

 Mijn naam is Ana Luiza. Ik ben een meisje van 9 jaar en ik weet nog niet precies wat ik wil worden. Mijn moeder hoopt dat ik meer kansen en mogelijkheden krijg door de vakschool en dat ik leer wat de juiste normen en waarden zijn. Zelf heeft ze haar school niet afgemaakt en ze hoopt dat ik wél mijn middelbare schooldiploma zal halen om later een goede baan te krijgen. Ik vind het heel moeilijk op school omdat ik nog niet goed kan lezen en rekenen. Op de vakschool helpen ze met mijn huiswerk en krijg ik extra bijles zodat ik op school beter mee kan doen.

Ik zou graag een sponsor hebben in Nederland. Wilt u mijn sponsor worden?

Ja, ik wil Ana Luiza graag een betere toekomst biedenBehalve de foto geven wij voorkeur aan het digitaal verzenden van informatie. Mocht u alles per post willen ontvangen dan kunt u dat hieronder aangeven.
Per e-mailPer postPer post en e-mail

SEPA Machtiging
Hierbij machtig ik Stichting Nieuwe Generatie Brasil om maandelijks een bedrag van EUR 30,00 af te schrijven van onderstaande bankrekening


Voorwaarden
Stichting Nieuwe Generatie Brasil, De La Reijweg 23, 4818 BA, Breda
incassant ID: NL06ZZZ586572900000

Door ondertekening van het formulier geeft u toestemming aan stichting Nieuwe Generatie Brasil om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Nieuwe Generatie Brasil.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Als u nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via fundakid@ng-brasil.com

anbi2

 

Evangelie Gemeente Zeist De Wilde Ganzen