Met veel plezier en dankbaarheid kijk ik terug op het (financiële) jaar 2019.

We hebben een financieel top jaar gehad en dat had nooit gekund zonder de steun van zoveel mensen in Nederland en België. Wat mogen we toch dankbaar zijn met zo een achterban! We hebben in 2019 in totaal EUR 203.600 aan giften van particulieren, kerken, bedrijven en andere stichtingen ontvangen. Op onze website kunt u ons jaarverslag 2019 inzien. Hierin leggen we verantwoording af en doen we verslag van het wel en wee van de Nederlandse stichting, maar ook van de activiteiten in Brazilië.

Zo leest op pagina 5 tot en met 7 over het Ontwikkelingscentrum in Sao Joao del Rei, de begeleiding van de kinderen in de leeftijdsgroep 6-12 jaar en van de jongeren in de leeftijdsgroep 13-18 jaar. En ook over Café Encontro waar de kinderen praktijkervaring kunnen op doen.

In 2020 gaan we van 100 naar 150 kinderen die dagelijks ondersteund zullen worden door Stichting Nieuwe Generatie Brasil. In 2021 willen we graag 200 kinderen gaan ondersteunen. Dit kan niet zonder U! Voor EUR 30 per maand kunt als donateur investeren in de toekomst van een kind en zijn of haar omgeving.

Heeft U na het lezen van ons jaarverslag vragen of wilt U een kind sponsoren, neem dan contact op met onze stichting via info@ng-brasil.com. Immers…… Ieder kind verdient een eerlijke kans!