De jaarafsluiting is voor ieder bedrijf een bijzonder proces. De boekhouding wordt afgesloten, de
jaarrekening en het jaarverslag worden opgesteld en ook de accountant kijkt mee om te zien of
alles netjes en goed gebeurt. Persoonlijk ben ik dan altijd weer blij als alles weer afgerond is.
Ondanks Corona kijken we meer dan tevreden terug op alles wat we vorig jaar in Brazilië en in
Nederland gerealiseerd hebben.

Gedurende geheel 2021 hebben we te maken gehad met Corona. Op 9 maart 2021 startten we in
Brazilië vol goede moed met de opvang van 180 kinderen. Enkele dagen later moesten we de
deuren weer sluiten omdat Corona in alle heftigheid om zich heen greep en de ziekenhuizen ook in
São João del Rei overvol waren. Gelukkig konden we half mei weer open.

De rest van het jaar hebben we, rekening houdend met alle maatregelen, dagelijks de kinderen
kunnen opvangen. We hebben hen voorzien van een maaltijd, hebben hen geholpen met hun
huiswerk en hebben hen dagelijks ook nog een andere activiteit kunnen aanbieden.

Enkele getallen met betrekking tot Brazilië:

 • Eind 2021 werden dagelijks 200 kinderen opgevangen; in het nieuwe schooljaar zijn we gestart met 220 kinderen.
 • Tijdens de actie ‘espelhando amor’ zijn 1.697 pakketjes met twee koekjes en een handgeschreven briefje gemaakt om de medewerkers in de zorg een hart onder de riem te steken.
 • In het kader van duurzaamheid is 1.705 kg recyclebaar afval ingezameld.
 • In 2021 zijn 17.825 stuks fruit uitgedeeld.
 • En zijn er 1.780 zaailingen geplant in de moestuin.
 • Om de kinderen te helpen bij hun huiswerk zijn er 94.260 A4’tjes geprint.
 • 7 jongeren zijn begeleid naar een stageplek en 3 jongeren naar een leerwerkplek.

Enkele getallen met betrekking tot Nederland:

 • EUR 178.769 aan donaties ontvangen.
 • 27 vaste donateurs.
 • 48 Fund-a-Kid sponsoren.
 • 63 gesponsorde kinderen.

Wij danken iedereen voor zijn of haar steun en betrokkenheid bij onze stichting!

Ons volledige jaarverslag vindt u hier.