Wij zijn dankbaar voor alle (financiële) ondersteuning die wij in het afgelopen jaar hebben mogen ontvangen en wij zijn ook dankbaar voor alle activiteiten die we in Brazilië hebben kunnen doen. In onderstaand overzicht hebben we het jaar 2022 samengevat in een aantal kengetallen.

Ook in Brazilië konden we na de Coronapandemie het afgelopen jaar weer functioneren zoals we gewend waren. Maar dat is niet het juiste woord. We merkten namelijk al snel de gevolgen van de enorme groei die we de afgelopen jaren hebben doorgemaakt. In 2022 boden we plek aan ruim 200 kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 – 18 jaar, verdeeld over 8 groepen in de ochtend en 6 groepen in de middag. De opvang van zoveel groepen kinderen geeft een uitdaging voor wat betreft de beschikbare ruimte. Op het moment dat er gelijktijdig 8 activiteiten plaatsvinden, moeten daar ook 8 ruimtes voor zijn (leslokalen, keuken, bakkerij, sportplaats etc..) en dat werd een grote puzzel.

Daarom zijn we ook enorm blij met het vooruitzicht voor 2023, waarin we willen starten met de bouw van extra ruimtes zodat we alle activiteiten optimaal kunnen aanbieden en zelfs nog extra kunnen groeien. Zo zal ook een langgekoesterde wens in vervulling gaan om kinderen in de kleuterleeftijd op te kunnen vangen.

Wij danken iedereen voor zijn of haar betrokkenheid bij onze stichting en hopen ook in 2023 weer op steun en betrokkenheid te kunnen rekenen!

Het volledige jaarverslag vindt u hier.