Het jaar 2023 was voor ons een bijzonder jaar. Het jaar waarin we uitgebreid het 10-jarig bestaan van
de stichting hebben gevierd en ons werk op landelijke tv te zien is geweest d.m.v. de uitzendingen van
EO Metterdaad. We mogen dankbaar constateren dat we in 10 jaar zijn uitgegroeid van dromen en
mooie plannen (‘gebakken lucht’) naar een realiteit waarin we grote impact hebben op het leven van
vele kinderen en hun gezinnen in Brazilië.
In het jaarverslag van 2022 schreven we al dat we door onze groei in het aantal kinderen en
activiteiten inmiddels problemen hebben om voor alle activiteiten een geschikte ruimte te hebben.
Dankzij de afleveringen van EO Metterdaad en de bijbehorende fondsenwerving, kunnen we melden
dat we voldoende geld ingezameld hebben om een uitbreiding van het project in São João del Rei te
kunnen realiseren. Inmiddels wordt daar ook al hard aan gebouwd en hopen we in de eerste helft van
2024 een deel al in gebruik te kunnen nemen zodat het meest nijpende ruimtegebrek zal worden
opgelost.
Wij danken iedereen voor zijn of haar betrokkenheid bij onze stichting en hopen ook in 2024 weer
op jullie te kunnen rekenen!

Het volledige jaarverslag vindt u hier.