Het bestuur van Stichting Nieuwe Generatie Brasil stelt jaarlijks een jaarplan op. Dit plan geeft richting en focus voor de acties en projecten die gedaan worden in het betreffende jaar. Het jaarplan 2024 is gebaseerd op het Meerjarenplan 2021 – 2026.


Het thema van dit jaar is: “Een volgende fase”. De Nederlandse stichting bestaat inmiddels meer dan 10 jaar. In de afgelopen jaren zijn we hard gegroeid. Ook in Brazilië is een enorme groei en ontwikkeling geweest. In beide landen zijn we toe aan een volgende fase.


In 2024 zal in São João del Rei de extra leslokalen en praktijkruimtes gerealiseerd worden. Tevens zullen we op zoek gaan naar een tweede locatie in Brazilië. Op het moment dat zicht is op de tweede locatie zal ook het Meerjarenplan ge-update worden.

In Nederland zullen we in 2024 is vooral richten op fondsenwerving voor de kinderen door gericht stichtingen e.d. te gaan benaderen. Ook zullen we starten met de fondsenwerving voor de tweede locatie en zullen we meer dan in de afgelopen jaren, evenementen gaan organiseren.


In 2024 gaan we onze huisstijl (enigszins) aanpassen, meer gebruik gaan maken van (geautomatiseerde) CRM-tools en de Governance voor de komende jaren implementeren. Daarnaast blijven we op zoek naar meer sponsorouders voor onze kinderen en meer donateurs om in 2024 de opvang van de kinderen wederom verder te kunnen uitbreiden.

In het jaarplan geven we, na onze missie, visie, doelstellingen en de zeven pijlers, een overzicht van
de activiteiten die we in 2024 uit gaan voeren.

U vindt het jaarplan hier.