Jaar plan 2021

Het Bestuur van Stichting Nieuwe Generatie Brasil maakt jaarlijks een plan met acties voor het komende jaar. Dit jaarplan is gebaseerd op het Meerjarenplan 2021-2026 waarin we beschrijven waar we over vijf jaar willen staan. Vanwege de Corona-pandemie toont het jaarplan 2021 veel overeenkomsten met dat van het vorig jaar. Afhankelijk van de ontwikkelingen rond de pandemie en de genomen maatregelen zullen we ons, samen met onze vrijwilligers en met uw steun, volledig inzetten om het jaarplan 2021 te realiseren.

Doelen 2021

De belangrijkste doelen voor het komende jaar zijn:

  • Meer naamsbekendheid door intensivering en waar nodig vernieuwen van de Marketing & Communicatie.
  • Fondsenwerving om begin 2022 te kunnen uitbreiden tot de opvang van 200 kinderen startend vanaf 4 jaar met als doelstelling in de toekomst vanaf 2 jaar. Huidig beleid is vanaf 6 jaar.
  • Invulling vacature zesde lid van het bestuur.
  • Ondersteunen van de vakschool in São João del Rei, Brazilië volgens de door hen ingediende en door het Nederlandse bestuur goedgekeurde begroting voor 2021.
  • Uitvoeren en afronden van (lopende) projecten en start van het tweede gebouw in São João del Rei, Brazilië.

Projecten in Brazilië 2021

In 2021 zullen de huidige bouwprojecten (sport- en speelplaats en de beheerderswoning incl. appartementen) afgerond worden. In 2021 zullen we twee nieuwe projecten starten. Ten eerste de bouw van een werkplaats voor de vakopleiding houtbewerking, waarmee het aanbod van vakopleidingen uitgebreid wordt. Daarna beginnen we aan het realiseren van een tweede gebouw. In dit gebouw kunnen we opvang voor de kleinere kinderen creëren en zullen praktijklokalen van de vakschool gevestigd gaan worden. We zullen het gebouw stapsgewijs realiseren, zodat we iedere ruimte die gereedkomt ook gelijk in gebruik kunnen nemen.

Actiepunten 2021

Om onze doelen te realiseren hebben we als bestuur (onder meer) de volgende actiepunten geformuleerd:

  • Gerichte wervingsacties voor ambassadeurs en vrijwilligers ondersteunende activiteiten.
  • Marketing & Communicatieplan incl. jaarplanning opstellen en uitvoeren.
  • Fondsenwerving voor de opvang van kinderen uitbreiden door gericht andere stichtingen en kerken te benaderen en door het Fund-a-Kid programma regelmatig onder de aandacht te brengen.

Lees hier het jaarplan 2021 van Stichting Nieuwe Generatie Brasil.

Wilt u ook op de hoogte blijven?

Ontvang het laatste nieuws ook in uw mailbox door u in te schrijven op onze nieuwsbrief

Lorran

Mijn naam is Lorran. Ik ben 12 jaar en mijn droom is om politieagent te worden

Vitória

Mijn naam is Vitória, ik ben 14 jaar oud en mijn droom is om politieagente te worden

Erick

Mijn naam is Erick, ik ben 11 jaar oud en ik wil graag brandweerman worden

Gabrielly

Mijn naam is Gabrielly, ik ben 12 jaar oud en ik wil later graag het leger in

João Arthur

Mijn naam is João Arthur, ik ben 13 jaar oud en ik wil graag een betere toekomst

Help ons helpen!

Doneer nu

 

Activiteitenkalender

Stichting Nieuwe Generatie Brasil organiseert vele evenementen met als doel op een leuke manier samen geld in te zamelen.


Kijk op de kalender en doe mee!

Oude berichten

Ieder kind verdient een eerlijke kans!

Doneer nuSchrijf u nu in!

anbi2

 

Evangelie Gemeente Zeist De Wilde Ganzen