Jaarverslag 2014 stichting Nieuwe Generatie Brasil

Het eerste boekjaar van Stichting Nieuwe Generatie Brasil is inmiddels een feit en we zijn trots op ons eerste jaarverslag. Het verslag geeft inzicht in zowel de behaalde financiële, als ook de behaalde niet-financiële resultaten van de stichting. Tevens is er veel achtergrondinformatie over de stichting opgenomen in het jaarverslag. Zoals drie vragen aan onze voorzitter, Samuel van de Raa. De realisatie van onze drie doelstellingen voor 2014 (naamsbekendheid, verkrijging van een terrein en oprichting van de Braziliaanse stichting). De drie pijlers voor de toekomstige organisatie in Brazilië (dagopvang en onderwijs, moestuin en sport- en speelplaats), maar ook een overzicht van onze organisatie in Nederland en de wijze waarop wij inhoud geven aan onze communicatie en fondsenwerving. Kortom een totaalbeeld van onze stichting is te vinden in het jaarverslag. En als laatste natuurlijk ook de financiële paragraaf en de accountantsverklaring. In 2014 hebben we in totaal EUR 13.959 aan donaties ontvangen. Hiervan is 5% gebruikt of wel EUR 698 voor de dekking van de algemene kosten en is EUR 575 aan juridische kosten uitgegeven. De kosten houden verband met het verkrijgen van het terrein in Brazilië. Het resterende saldo ad EUR 12.686 is gereserveerd voor de bouw van het tehuis, waarbij we zullen starten met het bouwrijp maken van het terrein.

Lees het volledige Jaarverslag 2014.