In mijn vorige blog heeft u het al op een foto kunnen zien en ook degenen die de vlog van 25 mei gezien hebben, die weten het al. Binnen ons ontwikkelingscomplex zijn er na de kippen en een zwerfhond, nu ook heuse koeien aanwezig.

Kort voor mijn verblijf in Brazilië is het idee ontstaan om twee kalveren te doneren. De aanwezigheid van de kalveren dienen meerdere doelen. Als eerste kunnen ze het gras dat weelderig groeit op gedeelte van het terrein dat nog niet in gebruik is, kort houden. Dit bespaart maai-activiteiten. En dat is wel nodig omdat je nooit weet welk (on-)gedierte zich in het lange gras ophoudt. Zo hebben ze in Brazilië geregeld problemen met slangen en schorpioenen. De kippen en koeien kunnen hier goed hun steentje aan bijdragen om het tegen te gaan. Ten tweede is het goed voor de kinderen om dieren om zich heen te hebben en daarmee op een goede manier in contact te zijn. En als laatste worden de kalveren groot en kunnen ze melk gaan geven. En die kan dan weer gedronken worden of op een andere manier gebruikt worden.

Laura en ik zijn samen met Broa (de leider van de bouwvakkers) op een donderdag naar een boer in de buurt gegaan en hebben daar twee kalveren uitgekozen. De maandag er op zijn ze naar het ontwikkelingscomplex gekomen. En aangezien de boer niet ver uit de buurt wordt, gebeurde dit lopend. Nadat de kalveren bij ons op het terrein waren, duurde het nog geen minuut of ze begonnen al weer te eten alsof er niets gebeurd was.

De bouwvakkers hebben ook nog een mooi verblijf voor onze kalveren gemaakt, zodat ze vastgezet kunnen worden of als ze dat willen kunnen schuilen voor de regen of de zon. Mocht u enthousiast geworden zijn en Stichting Nieuwe Generatie Brasil ook willen sponsoren. Dat kan! 

Immers…… Ieder kind verdient een eerlijke kans!