Het AD bracht dit bericht op 5 april jl. Maar ook in andere kranten en tijdschriften verschijnen in de aanloop naar de WK 2014 vergelijkbare artikelen. Braziliaanse strijdkrachten zijn begonnen met het terugwinnen van de macht in een van de gevaarlijkste favela’s (sloppenwijken) van Rio de Janeiro. De actie is onderdeel van een veel groter plan om criminele (drugs-)bendes die in dergelijke buurten de dienst uitmaken, op te pakken vanwege het WK 2014 komende zomer.
De overheid in Brazilië ziet niet alleen de bendes maar ook straatkinderen als vervuiling. Zij zien de ‘sociale schoonmaak’ als oplossing. Mensen worden (tijdelijk) opgepakt of er wordt een hang/slaap/drugsgebied opgeruimd. Het probleem wordt op deze manier verplaatst in plaats van opgelost.

WK 2014Het probleem van de criminele bendes ontstaat al op jonge leeftijd. 1 op de 8 kinderen leeft in Brazilië op straat. En niet omdat ze weeskinderen zijn, maar omdat er thuis een moeilijke situatie is. Te weinig eten, huiselijk geweld, maar bovenal geen toekomst. Kinderen worden vaak verleid om zich aan te sluiten bij drugsbendes of juist over te gaan tot kinderprostitutie. Dan kunnen ze in ieder geval snel over luxe spullen beschikken. Want dan ben je iemand en hoor je erbij! Helaas zal dit de kinderen geen goede toekomst brengen.

Educatie

Brazilië kent veel schrijnende situaties, waar het aanhoudend schenden van de mensenrechten er één is. Ondanks dat de Braziliaanse overheid getekend heeft voor de internationale kinderrechtenverklaring van de VN. De symptomen van de problematiek worden met geweld de kop ingedrukt. De oorzaken zijn velerlei, maar het allerbelangrijkste is het gebrek aan educatie.

In een eerdere blog over het WK 2014 schreef Samuel, dat hij het liefst zou willen dat 1% van het geld dat uitgetrokken wordt voor het WK 2014, besteed zou worden aan de nieuwe generatie kinderen in Brazilië. Daar zou het land zoveel mee kunnen bereiken.

Stichting Nieuwe Generatie Brasil

Stichting Nieuwe Generatie Brasil wil in ieder geval verandering brengen in de situatie van de straatkinderen. Zij wil kansarme kinderen een betere toekomst bieden. Zij stoppen niet bij ‘overleven’, maar willen de kinderen/jongeren echt helpen zich te ontwikkelen naar een goede toekomst, ondermeer door ze (praktisch) onderwijs te geven, waarmee ze later in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.

Daarom zeg ik: help mee! Ieder kind verdient een eerlijke kans. Vindt u niet?