Met trots kunnen we melden dat Stichting Nieuwe Generatie Brasil ook dit jaar goedgekeurd is als CBF Erkend Goed Doel. En daar zijn we trots op! Het CBF houdt toezicht op de Erkende Goede Doelen en toetst jaarlijks of alle erkende Goede Doelen (blijvend) aan de strenge kwaliteitseisen voldoen. Aan de ruim 600 Erkende Goede Doelen kun je met een gerust hart jouw donatie geven en dus ook aan Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Bij ons staat transparantie hoog in het vaandel en wij vinden het belangrijk dat minimaal 95% van elke ontvangen euro besteed wordt aan het doel waarvoor deze euro is gegeven: de kansarme kinderen in Brazilië en voor hen een kans op een betere toekomst.

De Erkenning 
De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF (de Toezichthouder op Goede doelen) wordt uitgegeven. Alleen goede doelen die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen de Erkenning krijgen. Zo kun je ervan uitgaan dat Erkende Goede Doelen daadwerkelijk bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro, verantwoording afleggen en zich onafhankelijk laten controleren.

De Aanvraag
Het CBF toetst bij aanvraag het goede doel op basis van verschillende normen. Zo onderzoeken ze onder andere of de missie van de organisatie is vertaald in activiteiten die daarbij passen, hoe deze activiteiten worden gefinancierd en welke maatregelen de organisatie neemt om belangenverstrengeling te voorkomen. Hoe groter de organisatie is, hoe strenger de criteria zijn.

De Toetsing
Nadat de Erkenning is verstrekt, krijgt een Erkend Goed Doel een jaarlijkse check en eens in de drie jaar een uitgebreide hertoets. De normen waarop wordt getoetst, heeft het CBF niet zelf opgesteld. De criteria zijn vastgelegd door de Commissie Normstelling, die onafhankelijk en onpartijdig is. 

Stichting Nieuwe Generatie Brasil en de Erkenning
Stichting Nieuwe Generatie Brasil beschikt sinds 1 juli 2018 over de Erkenning en deze wordt jaarlijks door het CBF getoetst en verlengd. En we schreven het al bij de inleiding, recent is onze Erkenning met een jaar verlengd. Wij zijn er trots op en het geeft onze donateurs extra zekerheid dat we goed met de gedoneerde gelden omgaan en dat de gelden daar terecht komen waar voor ze bedoeld zijn, bij de kansarme kinderen in Brazilië. Stichting Nieuwe Generatie Brasil geeft hen daarmee een kans op een betere toekomst. Immers………….. Ieder kind verdient een eerlijke kans!