Vrijwilligster Cilia de Coo stelt zich aan u voor:

cilia1“Mijn naam is Cilia de Coo en ik ben 58 jaar. Welzijn is een bron waaruit ik zelf put en met alle liefde wil doorgeven aan anderen. Het ondersteunen van mensen met een zwakkere positie in de maatschappij; dat is waar ik me met passie voor inzet. Hierbij maak ik gebruik van mijn werkervaring als mantelzorgster, pedagogisch medewerkster, zwemjuf en ontwikkelingswerkster. Als mens breng ik mijn levenservaring en positieve instelling mee.
Op een mooie zondagmiddag in mei 2016 liep ik onbevangen binnen bij de citadel in Zeist en werd mijn aandacht gepakt door een poster met als thema zending. Dit is het! Na een kort en vriendelijk gesprekje met een gastvrouw kreeg ik de nieuwsbrief mee van stichting Nieuwe Generatie Brasil.
28 juni 2016 volgde er de kennismaking met Samuel en onder het genot van een kopje koffie werd spoedig duidelijk dat er een ‘engel’ op mijn weg was verschenen. Een man met een roeping met de uitspraak ‘je kunt anderen een vis geven echter het is belangrijker dat ze zelf leren vissen’.

Wat is hier aan vooraf gegaan?
Van februari 1998 tot en met mei 1998 werkte ik in Brazilië aan een missieproject van de pater Franciscanen. Dit verblijf in Brazilië maakte een enorme indruk op mij. Ik voelde me welkom, genoot van het werken in de tuin, de zon en het eenvoudige leven. Deze ervaring heeft mijn leven verrijkt en tevens ruimte gegeven tot bezinning.
Terug in Nederland ben ik op 40 jarige leeftijd Cultureel Maatschappelijke vorming gaan studeren aan de hoge school de Horst in Driebergen.

10 jaar later 2008 ging ik opnieuw naar Brazilië en verbond me aan Ong.Aselias (Teixeira de Freitas). Hier komt de overeenkomst naar voren rondom het bouwen van een voorziening gericht op het welzijn van kinderen. Deze voorziening draait nu geheel zelfstandig en wordt geleid en gefinancierd door de Brazilianen zelf.
Ondertussen is er veel gebeurd en zijn de franciscaanse broeders sinds begin 2016 vertrokken uit Bahia en verspreid gaan wonen en werken in onder andere Minas Gerais.

Nu anno 2016
Samenwerken met familie van de Raa om kansarme kinderen in Brazilië een kansrijke toekomst te bieden door een vakschool te bouwen waar praktijkonderwijs wordt gegeven spreekt me aan.
cilia3Kinderen leren om hun eigen creativiteit en fantasie in dienst te stellen voor waar ze mee bezig zijn of voor wat zij willen bereiken spreekt uit de opzet van deze school.
Aangezien ik in Nederland woon en verblijf en daar mijn maatschappelijke ‘verplichtingen’ heb is het mogelijk om mezelf 1 keer per jaar 4 weken daadwerkelijk in te zetten ten behoeve van deze kinderen.
Ik ben een veelzijdige vrouw en steek graag mijn handen uit de mouwen. Werk staat in het teken van doen: grond bewerken,tuin aanleggen, tuin realiseren.

Tot slot
De Stichting Nieuwe Generatie Brasil is transparant. U ziet precies wat ze (met uw geld) doen. De oprichters van de stichting gaan zelf in Brazilië wonen om daar ter plekke de kinderen en jongeren te helpen. Alles wat u aan hen geeft, gaat dus direct naar de plek van bestemming.”