Dat is de titel waarmee we deze keer onze nieuwsbrief openen en die ook kort samengevat onze situatie in Brazilië weergeeft. De afgelopen maanden heeft Brazilië een ongekend grote 2e coronagolf aan meegemaakt en alhoewel de cijfers langzaam aan het dalen zijn, merken we daar op dit moment lokaal nog heel weinig van. Daarnaast komt het grote drama van de scholen die al meer dan een jaar gesloten zijn en waardoor met name de kansarme kinderen en jongeren buitengesloten worden doordat ze geen toegang hebben tot online ontwikkelde lesmaterialen.

In deze nieuwsbrief leest u hoe we als stichting met deze situatie omgaan en zoveel mogelijk ondersteuning bieden voor de kinderen en hun gezinnen.