ASN-NGB-pictureAls stichting zijn wij erg blij met alle mensen die ons op welke manier dan ook helpen bij het realiseren van ons project. Het is een erg omvangrijk project: de bouw van de vakschool, het kindertehuis, de beheerderswoning, de sport- & speelplaats en de aanleg van de moestuin. Het totale project vraagt een enorme investering, waarbij de financiële hulp van (vele) anderen onontbeerlijk is. Eerder berichtten wij over de samenwerking met de organisatie Wilde Ganzen, waardoor wij een vliegende start konden maken. Aan de diverse partners die ons bij de bouw van de vakschool ondersteunen, mogen wij er nu nog één toevoegen: ASN Foundation.

Eind vorig jaar zochten wij contact met ASN Bank, medio deze maand ontvingen wij het bericht van ASN Foundation dat zij ons ondersteunen met een bijdrage van 2.500 euro.
De ASN Bank zet zich in om de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen en laat zich daar in haar economisch handelen door leiden. Economische groei mag volgens de ASN Bank niet ten koste gaan van het milieu, de natuur, kwetsbare bevolkingsgroepen of anderszins worden afgewenteld op toekomstige generaties. In Nederland is de ASN Bank sinds 1960 voorloper op het gebied van duurzaam bankieren. De bank is actief op het gebied van beleggen, sparen, betalingsverkeer en duurzame financieringen. Via de ASN Foundation ondersteunt de ASN Bank projecten over de hele wereld. Het doel van de ASN Foundation is geld beschikbaar te stellen aan organisaties en projecten om duurzame initiatieven mogelijk te maken en sluit zo dus mooi aan op de doelstelling van onze stichting.

Wij zijn ASN zeer dankbaar voor hun financiële ondersteuning bij de bouw van de vakschool. Meer informatie over ASN Bank en de Foundation op www.asnbank.nl of www.asnbank.nl/foundation.
ASN Foundation