De pandemie heeft Brazilië nog steeds in haar grip. Dus ook bij onze kinderen en hun families. Wie helpt ons om hen een extra steuntje in de rug te geven?

Daar waar het in Nederland de goede kant op lijkt te gaan, is er in Brazilië nog weinig verbetering te zien. In april was er zelfs gedurende enkele weken sprake van code paars. De ziekenhuizen waren en zijn nog steeds overvol en mensen sterven omdat er geen goede hulp geboden kan worden. Het onderwijs ligt bij onze doelgroep nagenoeg stil en gezinnen hebben nauwelijks iets te eten.

Eind april is code paars weer teruggebracht naar code rood. Wij hebben onmiddellijk de mogelijkheid aangegrepen om onze kinderen, corona-proof, weer terug te halen naar ons ontwikkelingscomplex. Met alle nodige voorzorgsmaatregelen bieden we educatieve ondersteuning aan onze leerlingen. Zij komen gespreid over 4 momenten op de dag. De nadruk ligt op dit moment op het bieden van huiswerkbegeleiding en bijles. Op het moment dat de kinderen bij ons zijn krijgen zij ook een maaltijd.

Helaas hebben veel ouders geen werk en dat betekent niet of nauwelijks te eten. Daarom hebben we ervoor gekozen om onze leerlingen ook een trommeltje met eten of brood voor het hele gezin mee naar huis te geven. Ook eventuele kosten voor medicijnen die nodig zijn voor de door Corona getroffen familieleden worden door ons betaald.

Door alle ontwikkelingen hebben we een toestroom van leerlingen gekregen. Het opvangen van meer kinderen en het ondersteunen van de gezinnen kost uiteraard ook extra geld. Daarom doen we een beroep op uw hulp om deze kansarme kinderen een betere toekomst te kunnen bieden.

Op dit moment wordt in Brazilië, als gevolg van de economische malaise, iedere dag alles duurder. Daarom hebben wij besloten om campagne “Op een volle maag kun je beter leren” op te starten om de kinderen en hun gezinnen de komende maanden adequate ondersteuning te kunnen geven. Het doel van deze campagne is om € 10.000 in te zamelen. Helpt u mee? Immers………….. Ieder kind verdient een eerlijke kans!