“Old Soldiers never die, they just fade away”
Oude strijders sterven nooit, ze verdwijnen gewoon langzaam

Het zal u niet zijn ontgaan. Vorige maand is Jannie van de Raa-Sijswerda de oma van Samuel “bevorderd tot heerlijkheid”, oftewel is zij het Hemels Koninkrijk ingegaan. Jannie vierde vorig jaar april haar 90ste verjaardag en had eerder dat jaar nog het voornemen om in 2020 Nederland te bezoeken. Door de Covid19 pandemie werd dat verhinderd. Daarna werd ze eind april ziek. Eind juli werd Jannie ernstiger ziek en heeft zij tot 25 september 54 dagen in het ziekenhuis te São João del Rei gelegen. Anders dan in Nederland moet in Brazilië de algemene dagelijks verzorging in het ziekenhuis door de naaste familie worden verzorgd. Dus zowel Jannie’s jongste dochter Alexandra (overdag) als haar kleinzoon Samuel (’s nachts) hebben in die periode in het ziekenhuis rond de klok over Jannie gewaakt. Van 10 tot 21 oktober was Jannie met een dubbele longontsteking opgenomen. Ook medio december lag Jannie vanwege complicaties nog een week in het ziekenhuis… Eigenlijk was het ziekenhuis niet in staat om Jannie met haar kwetsbare gezondheid echt te behandelen. Jannie is de laatste maanden door Alexandra en haar man Luciano thuis verzorgd. Dat was een zware taak waarbij Jannie’s aanwezigheid steeds meer “verdween” en zij vanaf medio januari niet meer echt aanspreekbaar was. Een maand later, op 15 februari 2021, heeft onze Hemelse Vader Jannie thuisgehaald. Ze was met recht een oude Christen Strijder die niet wilde sterven maar langzaam op de achtergrond verdween.

Jannie werd op 22 april 1930 geboren als Janke Sijswerda, oudste dochter van Dirk en Aagje Sijswerda – een boerengezin in Noord Holland. Ze was vernoemd naar haar Oma Janke Sijswerda-Hofman. Na WO II ging Jannie in Haarlem de verpleging in. Op 25 jarige leeftijd ging zij naar Engeland voor een driejarige opleiding aan een Bijbelschool. Na haar terugkeer in Nederland leerde zij Klaas van de Raa kennen tijdens Evangelisatie diensten. In 1959 trouwde zij met Klaas. Op 18 december 1960 vertrokken zij als echtpaar op een schip naar Brazilië. In Brazilië hebben ze echt pionierswerk verricht en diverse gemeenten en kindertehuizen gesticht. Dat resulteerde in het opzetten van de Brazilië Zending. In Brazilië werd Jannie “Jane” genoemd. Klaas en Jannie kregen vier dochters. Hun oudste dochter Roswitha werd enkele weken na aankomst in Brazilië geboren en ging later ook zelf de zending in, naar Afrika. Helaas overleed Roswitha in 1984 in Kenia aan Malaria. In 1995 overleed Klaas van de Raa na een kort ziekbed aan kanker (en medische missers) in Nederland. Na vervolgens langere tijd in Nederland te hebben gewoond, koos Jannie er voor om enkele jaren geleden terug te keren naar Brazilië. Daar was zij getuige van het prille begin van het nieuwe zendingswerk van haar kleinzoon Samuel – in het spoor van zijn grootouders Klaas en Jannie. Tijdens de opening van de vakschool van Stichting Nieuwe Generatie Brasil eind 2017, heb ik samen met mijn schoonmoeder – haar iets jongere zus Aat (Aagje) Teitsma – haar nog mogen ontmoeten. Jannie haar “Zendingsvuur” brandde toen nog volop!

We zijn dankbaar voor wat Jannie voor het zendingswerk in Brazilië heeft mogen betekenen. De vele lovende woorden tijdens de uitvaartdienst gaven daar getuigenis van. Gelukkig gaat Gods werk door en staat de “Nieuwe generatie” op de schouders van de oudere generatie. Maar ook dit werk kan niet floreren zonder steun en gebed. En wellicht dat u tevens de naaste familie van Jannie kan gedenken in uw gebeden.

Met zegenrijke groet,
Willem Veldhoven