Projecten

Project bouwen Ontwikkelingscentrum
Onze visie is dat een kind pas iets kan leren en zich ontwikkelen als het zich veilig voelt. De doelstelling van dit project is een plek te creëren waar kansarme kinderen uit São João del Rei en omgeving zich veilig voelen, waar ze kunnen spelen en waar ze zich kunnen ontwikkelen tot een volwassen en stabiele persoon. En waar ze op latere leeftijd een vak kunnen leren zodat ze zelf in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Als het project is afgerond dan is het volgende bereikt:

 • Energiezuinig opvangtehuis (met zonnepanelen, een zonneboiler en een waterput)
 • Vakschool
 • Sport- en spelvoorzieningen
 • Moestuin
 • Beheerderswoning met gastenverblijf
 • Winkeltje om producten te verkopen

Om het project behapbaar te houden is het onderverdeeld in 8 deelprojecten. Door tussentijds opgedane ervaringen en inzichten, is de volgorde van uitvoering wat aangepast. Bovenaan staan de deelprojecten die op dit moment worden uitgevoerd. Verder naar beneden staat een overzicht van de reeds voltooide deelprojecten.

Deelproject 4: Extra lokalen en praktijkruimtes (status: bouw gestart)

 

 

 

 

 

 

Het doel van dit project is om een extra gebouw op het terrein te bouwen waarin ruimte is voor extra (praktijk)leslokalen en een apart gedeelte voor de kleuters van 4-6 jaar (kleuterlokalen en spelotheek).

Daarnaast is er een samenwerkingsverband opgezet met de lokale particuliere universiteit die leer/werk/stageplekken zoekt voor studenten van verschillende zorg gerelateerde opleidingen. Hiervoor willen we verschillende spreek/behandelkamers bouwen waardoor mensen uit de hele wijk gratis toegang krijgen tot gespecialiseerde zorg, iets wat normaal gesproken vrijwel onbereikbaar is voor onze doelgroep.

Om de bouw van de extra leslokalen mogelijk te maken is veel geld nodig. Mede dankzij uw steun hebben we voldoende fondsen kunnen werven. Hiervoor hebben we recent de Staven en Stenen Actie gevoerd. Dank aan eenieder die op welke manier dan ook hieraan heeft bijgedragen.

Vanuit EO Metterdaad hebben we, naar aanleiding van de uitzending van de vijfde aflevering over ons mooie project in Sao Joao del Rei, een extra donatie mogen ontvangen. Hier zijn we natuurlijk ook ontzettend dankbaar voor. Geweldig wat EO Metterdaad voor Stichting Nieuwe Generatie Brasil heeft gedaan!!

Inmiddels is de ruwbouw van het twee verdiepingen tellende gebouw gereed en is het dak besteld om binnenkort te kunnen plaatsen.

Begroot: € 211.000
Ontvangen: € 230.505 (109%)
Besteed: € 129.500 (56%)

Fondsenwerving
 • 100% 100%
Uitvoering
 • 56% 56%

Deelproject 5: Sport- en speelplaats (status: gereed)

 

 

 

De sport- en speelplaats biedt de kinderen de mogelijkheid om lekker te bewegen en te spelen. En ook om even lekker kind te zijn.

De sport- en speelplaats wordt een afgesloten terrein en zal de volgende faciliteiten omvatten:

 • Multifunctioneel sportveld
 • Klimrek/glijbaan
 • Speeltoestellen
 • Ruimte om te fietsen en bewegen
 • Aparte kleuter speelplaats voor de allerkleinsten
 • Opslag voor sport- en spelattributen

Dit deelproject is geadopteerd door het Willem van Oranje College in Waalwijk onder de naam “Willem goes Brasil”.

Dit deelproject is geadopteerd door het Willem van Oranje College in Tilburg onder de naam “Willem goes Brasil”.

Sinds het schooljaar 2017 organiseren de ambassadeurs, in samenwerking met docenten en medeleerlingen, allerlei activiteiten om geld in te zamelen. De komende jaren zullen de ambassadeurs in april een bezoek brengen aan het project in São João del Rei om de voortgang te bekijken en activiteiten met de kinderen/jongeren te organiseren. Ook Cycle4Children (fietskamp Willem van Oranje College) zamelt geld in voor de sport- en speelplaats.

De sport- en speelplaats is, op enkele afrondende werkzaamheden na, gereed. Inmiddels is de sportplaats overkapt omdat het vaak of te warm is vanwege de zon of te nat vanwege de regen om te sporten.

Begroot EUR 131.800
Ontvangen EUR 205.272 (155%)
Besteed EUR 204.696 (100%)

Laatste update van de Sport- en Speelplaats

Een dikke kus door de brievenbus!

Een dikke kus door de brievenbus!

De ambassadeurs van Willem goes Brasil voerden een fundraisingsactie tijdens Valentijnsdag. Ondanks de lockdown wilden de ambassadeurs graag een actie organiseren met het motto Steun de vakschool en Verras je...

Update Willem Goes Brasil S5 Afl. 1

In onze vakschool in São João del Rei vangen we kinderen op in de leeftijd van 6 tot 18 jaar. Op deze veilige plek, weg van de straat, krijgen ze iets te eten, een knuffel, kunnen ze sporten en spelen en worden ze geholpen met hun...

Fondsenwerving
 • 144% 144%

Uitvoering

 • 100% 100%
Klik hier voor een overzicht van de voltooide (Deel)Projecten

Deelproject 3: Beheerderswoning (status: gereed)

De beheerderswoning wordt bewoond door de beheerder van het terrein. Het gebouw omvat tevens een verdieping met gastenverblijven waar de vrijwilligers kunnen slapen. Ook wordt in het gebouw een ruimte aangebracht die later zal worden gebruikt als opslagruimte maar vanuit waar als eerst (een deel van) de inhoud van het container zal worden verkocht met als doel om meer fondsen te werven voor de verdere ontwikkeling van het tehuis.

Als eerste is de regenafvoer aangelegd. Dit is noodzakelijk omdat er tijdens regenbuien veel water van de berg komt. De natuurlijke waterstroom gaat over het terrein van het ontwikkelingscomplex. Ook is de parkeerplaats voor bezoekers aangelegd. De beheerderswoning en de gastenverblijven zijn conform plan gebouwd en bovendien hebben we in dit gebouw een studio van waaruit we radio-uitzendingen zullen gaan verzorgen kunnen realiseren. Ook de geplande moestuin is inmiddels aangelegd en de fruitbomen zijn aangeplant.

Begroot: € 71.100
Ontvangen: € 76.423 (107%)
Besteed: € 76.423 (100%)

Fondsenwerving

 • 100% 100%
Uitvoering
 • 100% 100%

Project: Zonnepanelen (status: gereed)

In Brazilië heeft men regelmatig te kampen met energie uitval. Wanneer de stroom uitvalt dan zit de vakschool zonder elektriciteit en moet er geïmproviseerd worden. Dit is geen wenselijke situatie voor de docenten en hun leerlingen. Daarnaast beslaan de kosten voor elektriciteit verbruik een groot gedeelte van het exploitatiebudget van onze vakschool. Geld dat niet meer besteed kan worden aan het uitvoeren van onze missie! Door het inzetten van de zon als natuurlijke hulpbron kan hier verandering in aangebracht worden.

Door het project ‘Zonnedak’ (fase 1) zijn wij niet alleen in staat om de exploitatiekosten van de vakschool te duurzaam te verlagen maar kunnen wij met de vrijgekomen middelen ook extra opvangplaatsen creëren. Hierdoor kunnen meer kansarme kinderen de kans krijgen die zij verdienen. In de volgende fases van project ‘Zonnedak’ (fase 2, 3 en 4) verlagen wij de elektriciteitskosten van de vakschool naar nul en willen wij via een, coöperatieve participatie vorm, de aan onze vakschool gerelateerde gezinnen verder ondersteunen bij het reduceren van de kosten voor hun maandelijkse energierekening. Helaas moet hierbij worden opgemerkt dat het in Brazilië niet ongewoon is dat gezinnen zonder elektriciteit zitten omdat zij de rekening niet kunnen betalen.

De eerste fase van het project omvat zonnepanelen, omvormers incl. installatie en wordt gesponsord door Quint Wellington Redwood. Tijdens de nieuwjaarsreceptie heeft CEO Maurice Boon de medewerkers uitgedaagd om zoveel mogelijk te doneren. Quint heeft het restant aangevuld tot EUR 10.000,- In fase 2 richten wij een energie collectief op. Op deze manier kunnen we ook de gezinnen van onze leerlingen verder helpen in het verlagen van hun energiekosten. Een echt gemeenschapsproject dus. Ook voor de 2e fase hebben we een sponsor kunnen vinden. Het gaat om een bedrag van EUR 17.500,-. Via een bijdrage van Stichting Wilde Ganzen en Nacht van de Fooi zijn wij nu in staat om ook invulling te geven aan fase 2 van dit project. Tijdens de Nacht van de Fooi organiseren studenten allerlei benefiet evenementen. Het geld dat zij hiermee ophalen schenken zij aan een aantal goede doelen. Dit jaar was onze stichting één van de gelukkige die in de opbrengst mocht delen.

De fondsenwerving fase 3 is inmiddels ook gereed. De werving van fondsen voor fase 4 is gestart.

Begroot: € 63.000
Ontvangen: € 41.941 (67%)
Besteed: € 41.941 (67%)

Fondsenwerving
 • 100% 100%
Uitvoering
 • 100% 100%

Ieder kind verdient een eerlijke kans!

Doneer nuSchrijf u nu in!

anbi2

 

Evangelie Gemeente Zeist De Wilde Ganzen