Testament

Wat wilt u nalaten als u er niet meer bent? Dat is een vraag waar de meeste mensen liever niet over nadenken. Toch is het belangrijk om te regelen, zodat u zeker weet dat uw nalatenschap daar terechtkomt waar u dat wilt. Veel mensen nemen hun kinderen, echtgenoot/echtgenote en/of familieleden op in hun testament. Maar wist u dat u ook een goed doel op kunt laten nemen?
Als u besluit om een deel van uw nalatenschap te geven aan Stichting Nieuwe Generatie Brasil, dan mag u ervan verzekerd zijn dat uw geld terechtkomt waar het heel hard nodig is: de kansarme kinderen in Brazilië.

Testament

Als u uw nalatenschap of een gedeelte daarvan wilt bestemmen voor een goed doel, bijvoorbeeld Stichting Nieuwe Generatie Brasil, is het niet voldoende als u die wens zelf op papier zet. Er is een officieel testament voor nodig, opgemaakt door een notaris. U kunt Stichting Nieuwe Generatie Brasil op twee manieren opnemen in uw testament: als legataris of als erfgenaam.

Legaat

Als u Stichting Nieuwe Generatie Brasil benoemt tot legataris, dan bepaalt u dat Stichting Nieuwe Generatie Brasil uit uw nalatenschap een legaat ontvangt. Een legaat bestaat uit een vastgesteld geldbedrag of uit bepaalde goederen die direct uit de nalatenschap aan een door u aangewezen persoon of organisatie toekomen. De grootte ervan is onafhankelijk van de totale omvang van de nalatenschap. U kunt uw legaat nauwkeurig omschreven bestemmen voor iets dat u een warm hart toedraagt!

Erfstelling

U kunt Stichting Nieuwe Generatie Brasil ook in uw testament tot erfgenaam benoemen. Een erfgenaam deelt samen met andere erfgenamen het resterende saldo van de nalatenschap. Stichting Nieuwe Generatie Brasil ontvangt haar deel van het bedrag na betaling van kosten, belasting en uitkering van legaten. De grootte van het erfdeel is afhankelijk van de totale omvang van de nalatenschap en het aantal erfgenamen. U kunt zelf bepalen op welk percentage van uw nalatenschap een erfgenaam straks recht heeft.

Beneficiair aanvaarden

Om te voorkomen dat Stichting Nieuwe Generatie Brasil als erfgenaam aansprakelijk wordt gesteld voor schulden van de overledene die groter zijn dan de baten van de nalatenschap, aanvaart Stichting Nieuwe Generatie Brasil, zoals de meeste goede doelen, nalatenschappen alleen beneficiair. Beneficiaire aanvaarding betekent, eenvoudig gezegd, dat de nalatenschap alleen maar aanvaard hoeft te worden bij een positief saldo, dus alleen als Stichting Nieuwe Generatie Brasil er daadwerkelijk geld aan overhoudt om te besteden aan de kansarme kinderen in Brazilië.

Bezoek aan de notaris

Een bezoek aan de notaris is noodzakelijk voor het opstellen van uw testament. De notaris kan u bijstaan met advies inzake de verschillende rechten die voor nalatenschap gelden. Maar uiteindelijk bepaalt u de verdeling van de erfenis in het testament.

Geen successierecht

Als erkend goed doel (ANBI) is Stichting Nieuwe Generatie Brasil geen successierecht verschuldigd over de verkrijgingen uit nalatenschappen. Uw legaat of erfstelling wordt dus 100 procent gebruikt om de kansarme kinderen in Brazilië te helpen.

Wilt u meer informatie?

U kunt op werkdagen tussen 9.00 uur en 14.00 uur bellen met de Notaristelefoon, 0900 – 3469393 (€ 0,80 per minuut). Ook kunt u voor algemene informatie terecht op www.notaris.nl. Of neem contact op met de penningmeester van de stichting (06 – 2245 1866).

Laat het ons weten!

Heeft u Stichting Nieuwe Generatie Brasil laten opnemen in uw testament of bent u van plan om een van de beschreven opties te laten opnemen? Dan stellen wij het zeer op prijs als u ons daarvan op de hoogte stelt. Dit biedt ons niet alleen de mogelijkheid inzicht te krijgen in toekomstige financiële bijdragen, maar ook de mogelijkheid om u te bedanken voor uw betrokkenheid. Hiervoor kunt u contact opnemen met de voorzitter van de stichting Samuel van de Raa (+55–329 9830 6191).

Wij, en ook de kinderen in Brazilië, zijn u erg dankbaar indien u onze stichting opneemt in uw testament.

 

Wilt u ook op de hoogte blijven?

Ontvang het laatste nieuws ook in uw mailbox door u in te schrijven op onze nieuwsbrief

Help ons helpen!

Activiteitenkalender

Stichting Nieuwe Generatie Brasil organiseert vele evenementen met als doel op een leuke manier samen geld in te zamelen.


Kijk op de kalender en doe mee!

Oude berichten

Ieder kind verdient een eerlijke kans!

Doneer nuSchrijf u nu in!

anbi2

 

Evangelie Gemeente Zeist De Wilde Ganzen