Wie maakt u gelukkig als u er niet meer bent?

Nalatenschap

Stichting Nieuwe Generatie Brasil heeft als wens om de wereld een klein beetje beter te maken. Niemand kan iedereen helpen, maar iedereen kan wel iemand helpen. En zoals u weet of op deze website kunt lezen, doen wij dat door in São João del Rei straatkinderen op te vangen. Door ze een veilige plek te bieden, eten te geven, structuur te bieden, met hun huiswerk te helpen en vakopleidingen te verzorgen, is onze nalatenschap dat zij een kans op een betere toekomst krijgen. Wij zijn heel blij met onze donateurs en gulle gevers. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst, zullen wij kinderen helpen. Op het moment dat u nadenkt over uw nalatenschap, willen wij u vragen om ook aan ons te denken. En indien u besluit om een deel van uw nalatenschap te schenken aan Stichting Nieuwe Generatie Brasil, dan mag u ervan verzekerd zijn dat uw geld terechtkomt waar het heel hard nodig is: bij de kansarme kinderen in Brazilië.

Naar de notaris?

Als u uw nalatenschap of een gedeelte daarvan wilt bestemmen voor een goed doel, bijvoorbeeld Stichting Nieuwe Generatie Brasil, is het niet voldoende als u die wens zelf op papier zet. U moet dan een testament opstellen bij de notaris. Dat is wettelijk verplicht. U kunt Stichting Nieuwe Generatie Brasil op twee manieren iets nalaten: als legataris of als erfgenaam.

Legaat

Als u Stichting Nieuwe Generatie Brasil benoemt tot legataris, dan bepaalt u dat Stichting Nieuwe Generatie Brasil uit uw nalatenschap een legaat ontvangt. Een legaat bestaat uit een vastgesteld geldbedrag of uit bepaalde goederen. De grootte ervan is onafhankelijk van de totale omvang van de nalatenschap. Wat is er mooier dan uw legaat nauwkeurig omschreven te bestemmen voor iets dat u een warm hart toedraagt!

U kunt een legaat in uw testament opnemen. De notaris neemt dan de volgende tekst op:
Ik legateer aan de Stichting Nieuwe Generatie Brasil, kantoor houdende De la Reijweg 23
4818 BA Breda, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58657290, een bedrag van € ……. .

Ingewikkelder is het niet. Het kan ook via een zogenaamde legaatakte. Dit is een eenvoudige aanvulling op een bestaand testament of op de wettelijke regels. Kijk hiervoor op de website www.doehetzelfnotaris.nl, daar kan dat simpel en goedkoop geregeld worden.

Erfstelling

Een andere mogelijkheid is om Stichting Nieuwe Generatie Brasil in uw testament tot erfgenaam te benoemen. Een erfgenaam deelt samen met andere erfgenamen het saldo van de nalatenschap. Stichting Nieuwe Generatie Brasil ontvangt haar deel van het bedrag na betaling van kosten, belasting en uitkering van legaten. U kunt zelf bepalen op welk percentage van uw nalatenschap een erfgenaam straks recht heeft. D.w.z. u kunt ook meerdere erfgenamen benoemen.

U kunt een erfstelling in uw testament opnemen. De notaris neemt dan de volgende tekst op:
Ik benoem tot mijn erfgenaam (voor xx % van mijn nalatenschap) de Stichting Nieuwe Generatie Brasil, kantoor houdende De la Reijweg 23 4818 BA Breda, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58657290.

Zo simpel is het om de straatkinderen van São João del Rei gelukkig te maken.

Beneficiair aanvaarden

Om te voorkomen dat Stichting Nieuwe Generatie Brasil als erfgenaam aansprakelijk wordt gesteld voor schulden van de overledene die groter zijn dan de baten van de nalatenschap, aanvaart Stichting Nieuwe Generatie Brasil, zoals de meeste goede doelen, nalatenschappen alleen beneficiair. Beneficiaire aanvaarding betekent, eenvoudig gezegd, dat de nalatenschap alleen maar aanvaard hoeft te worden bij een positief saldo, dus als er geen schulden zijn. Daar worden onze kinderen niet blij van.

Geen erfbelasting

Als erkend goed doel (ANBI) is Stichting Nieuwe Generatie Brasil geen erfbelasting en schenkbelasting verschuldigd over uw nalatenschap. Uw legaat of erfstelling wordt dus 100 procent gebruikt om de kansarme kinderen in Brazilië te helpen.

Wilt u meer informatie?

U kunt op werkdagen tussen 9.00 uur en 14.00 uur bellen met de Notaristelefoon, 0900 – 3469393 (€ 0,80 per minuut). Ook kunt u voor algemene informatie terecht op www.goednalaten/uw-testament. Voor specifieke informatie over nalaten aan Stichting Nieuwe Generatie Brasil, neem contact op met ons bestuurslid Arja Hilberdink.

Laat het ons weten!

Heeft u Stichting Nieuwe Generatie Brasil laten opnemen in uw testament of bent u dat van plan? Dan stellen wij het zeer op prijs als u ons daarvan op de hoogte stelt. Dit biedt ons niet alleen de mogelijkheid inzicht te krijgen in toekomstige financiële bijdragen, maar ook de mogelijkheid om u te bedanken voor uw betrokkenheid. Hiervoor kunt u contact opnemen met de voorzitter van de stichting Samuel van de Raa of Arja Hilberdink (06 – 2245 1866).

Samuel van de Raa: samuel.vanderaa@ng-brasil.com of +55 – 32 – 99830 6191
Arja Hilberdink: arja.hilberdink@ng-brasil.com of 06 – 2245 1866

Wij, maar vooral de kinderen in Brazilië, zijn u erg dankbaar indien u onze stichting opneemt in uw testament.

 

Wilt u ook op de hoogte blijven?

Ontvang het laatste nieuws ook in uw mailbox door u in te schrijven op onze nieuwsbrief

Help ons helpen!

Doneer nu

 

Activiteitenkalender

Stichting Nieuwe Generatie Brasil organiseert vele evenementen met als doel op een leuke manier samen geld in te zamelen.


Kijk op de kalender en doe mee!

Oude berichten

Ieder kind verdient een eerlijke kans!

Doneer nuSchrijf u nu in!

anbi2

 

Evangelie Gemeente Zeist De Wilde Ganzen