Vandaag is het Paaszaterdag 11 april 2020. De dag dat we normaal gesproken thuis eieren kleuren en nadenken over de preek van de avond ervoor. De Goede Vrijdag dienst staat altijd in het teken van het offer van Jezus Christus aan het kruis op Golgota , gebracht voor ons zondaars. Voor zowel vergeving als genezing. En genezing hebben we in 2020 nodig! Genezing van het Corona (covid19) virus. In de rijkere landen zoals Nederland, hebben we goede medische zorg en werken ze hard aan zowel de benodigde extra medische apparatuur voor in de ziekenhuizen als aan het vinden van de werking van het virus en daarmee ook aan de remedie. En we hoeven ons geen zorgen te maken over voedsel of compensatie van gemist inkomen. Wat hebben we het eigenlijk goed… Zoveel beter dan in armere landen (zoals Brazilië) met geen reserves en slechte medische zorg. 

Twee dagen geleden hadden we een bestuursvergadering van de stichting Nieuwe Generatie Brasil. We kregen een update van een gebroken Samuel van de Raa. NG-Brasil is een, zo niet de enige, stichting die aldaar door gaat met de opdracht om naar de (kans) arme kinderen (en hun gezinnen) om te zien. Net als andere instellingen moesten zij de activiteiten voor/met de kinderen staken. Maar de poort van het ontwikkelingscentrum ging niet dicht! Ze geven daar nu vele gezinnen en ouderen te eten. Door de pandemie hebben velen geen werk en dus geen inkomen. En daarmee geen eten voor hun gezinnen. Zonder de hulp die de stichting hun biedt, hadden ze geen eten en zouden ze niet van het virus maar van de honger omkomen. Wat is het dan ontroerend te zien dat zo velen van u in Nederland en België het werk van de stichting (extra) zijn gaan steunen zodat we deze noodhulpvraag ook aan kunnen. Maar dat is niet gemakkelijk. Om de orde bij het uitreiken van het voedsel te bewaren, is Samuel met zijn gebroken (en nog herstellende) enkel fysiek aanwezig bij het centrum. En krijgt hij onvoldoende tijd voor herstel. Daarnaast treft de economische recessie hun gezin zelf ook! We bidden voor hem en zijn gezin. Net als voor de kinderen die nu het nog moeilijker thuis hebben. Zoals premier Rutte zei, de pandemie is een marathon die we alleen met elkaar uit kunnen lopen.  Door na elkaar om te zien, ook als we niet bij elkaar kunnen komen. 

Morgen is het Paaszondag. Dan vieren we de Opstanding van Christus. We hebben een levende God. Een dag van Hoop. Hoop voor de wereld. Hoop op genezing, ook van het coronavirus. Maar ook van onze zonden. Dankzij het volmaakte offer van God zelf, hoeven wij niets meer te offeren. We moeten alleen nog ons tot God keren. Bekeren heet dat in Bijbelse taal. Ook al schudt de wereld op haar grondvesten en zoeken we naar wereldse oplossingen. Er is maar één weg naar een levende relatie met God. En die is gratis! 

In deze bijzondere tijd, zijn we dankbaar dat we met elkaar het verschil kunnen maken voor de kinderen in Brazilië. Ik wens u alle goeds, gezondheid en herstel toe. De Heere bevolen en in Hem verbonden,

Willem Veldhoven