Wat doen wij

Elk kind moet recht hebben op onderdak, voeding, zorg, onderwijs. Elk kind moet werkelijk kind kunnen zijn. In een veilige, vertrouwde omgeving. Helaas zijn er veel kinderen voor wie dit niet geldt. Kinderen die in uiterst slechte en onveilige omstandigheden opgroeien. Zij hebben hulp nodig! Wij willen hulp bieden aan een (zo groot mogelijk) aantal kinderen. Dit bieden we door kleinschalige, doelgroepgerichte en controleerbare projecten te starten in verschillende steden in Brazilië. Uiteraard zal goede, transparante (financiële) verantwoording worden afgelegd. Maar de projecten zelf zullen het beste én zichtbare bewijs zijn dat het geld goed besteed wordt.

Er zijn al veel organisaties (bijvoorbeeld Unicef) die proberen de rechten van kinderen te beschermen. Dat is goed maar daarnaast is er behoefte aan andersoortige projecten. Kleinschalig en doelgroepgericht. Het voordeel van onze aanpak is, dat het controleerbaar is waaraan geld wordt besteed en wat daarmee bereikt wordt. Dat is voor u hopelijk een reden om juist ons te helpen en financieel te steunen.

De medewerkers van Stichting Nieuwe Generatie Brasil geloven dat ieder kind gelijke kansen verdient. Wij stoppen niet bij ‘overleven’, maar willen de kinderen/jongeren helpen ontwikkelen naar een zelfstandige en duurzame toekomst door ze (praktisch) onderwijs te geven, waarmee ze later in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Onze visie is dat een kind pas iets kan leren en zich ontwikkelen als het zich veilig voelt. Vandaar dat wij willen beginnen met het creëren van een plek waar kinderen zich veilig en geborgen voelen. Waar ze werkelijk kind kunnen zijn en vanuit de natuurlijke kinderlijke interesse zich kunnen ontwikkelen en groeien. Voor Nederlandse begrippen is dit allemaal een vanzelfsprekendheid, maar in Brazilië is dat helaas voor een grote aantal kinderen niet zo.

Transparantie

En hoe borgen we dat zoveel mogelijk geld direct gebruikt wordt voor de kinderen in Brazilië? De oprichters van de stichting gaan zelf in Brazilië wonen om daar ter plekke de kinderen en jongeren te helpen. Alles wat u aan ons geeft, gaat dus direct naar de plek van bestemming. We voorkomen hiermee dat de middelen van de stichting ergens blijven steken wat voor de donateurs niet transparant is.

De Pijlers van de stichting

 

Begeleiding Kind en Gezin:

De activiteiten die deze “gezinsmonitoring” omvatten, hebben betrekking op de controle op de aanwezigheid en begeleiding van de ouders en de overige gezinsleden van de studenten met het doel om hen te ondersteunen, hun kennis te bevorderen en de banden tussen hen en het ontwikkelingscentrum te versterken.

Persoonlijke Vorming:

De activiteiten die “Persoonlijk Vorming” omvatten, hebben betrekking op kennis over eigen verantwoordelijkheid, normen, waarden, discipline en kennis over het omgaan met financiën. Daarnaast ook gerelateerde kennis: zorg gericht op zichzelf, de ander en de omgeving waarin ze leven. Deze vaardigheden en vooral de sociale vaardigheden zijn cruciaal voor kinderen om onafhankelijke en verantwoordelijke volwassenen te worden.

Gezonde Voeding:

De activiteiten die “Gezonde Voeding” omvatten, hebben betrekking op het aanleren van gezonde eetgewoonten, het aanbrengen van kennis en vaardigheden benodigd voor het kunnen opzetten en onderhouden van een ecologisch verantwoorde moestuin waar zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met het milieu en dierenwelzijn en het bevorderen van de bewustwording over “respect voor het milieu en duurzaamheid”.

Wij geloven dat naast het bestrijden en voorkomen van ziekten gezonde voeding één van de belangrijkste factoren is die invloed heeft op een goede groei en ontwikkeling, waardoor de kwaliteit van leven verbetert. Daarom krijgen alle kinderen en jongeren die worden bijgestaan door NG-Brasil dagelijks een gezonde en voedzame maaltijd. Bovendien biedt deze stichting een educatieve en veilige leeromgeving. Het is belangrijk op te merken dat voeding als een educatieve activiteit wordt beschouwd, waarbij zowel kinderen als adolescenten toegang hebben tot informatie en kennis met betrekking tot gezonde eetgewoonten en gezondheid.

Onderwijsondersteuning:

De activiteiten die “Onderwijsondersteuning” omvatten, houden verband met de pedagogische ondersteuning en begeleiding bij de huiswerktaken en overig schoolwerk, waarbij het leerproces wordt ondersteund bij vakken die deel uitmaken van het reguliere schoolcurriculum, waaronder informatica. Daarnaast worden studenten ondersteund in hun voorbereidingen op het toelatingsexamen tot het Hogere Onderwijs waaronder het verbeteren van hun leesvaardigheid.

Vakopleidingen:

De activiteiten die deel uitmaken van de Vakopleidingen hebben tot doel om de benodigde kennis en vaardigheden voor een beroep of bedrijf over te brengen. We richten ons op een vergelijkbaar niveau als in Nederland het MBO niveau 2/3, de basis beroeps- en vakopleidingen. Het bereidt studenten voor om uitvoerende werkzaamheden (niveau 2) zelfstandig (niveau 3) uit te voeren. Het gaat om beroepen als (zelfstandige) bakker, kok en eerste monteur.

Sport & Ontspanning:

Op ons terrein bevindt zich een sport- en speelplaats waar kinderen en jongeren veilig kunnen spelen en sporten. De sport- en speelplaats vormt een integraal onderdeel van het programma dat wij aan kinderen en jongeren aanbieden. Hiernaast worden er ook aparte activiteiten voor de buurt georganiseerd om nog meer gezinnen te bereiken en ze laten ervaren hoe belangrijk sporten is. Zo bieden we bijvoorbeeld ook Zumba lessen en zelfverdedigingslessen als Jiu Jitsu en Karate lessen aan voor bewoners uit de buurt.
De activiteiten die de sport- en vrijetijdsworkshops omvatten, zijn gericht op het ontwikkelen van een goede lichamelijke conditie, motoriek, discipline en het stimuleren van sportbeoefening.

Creatieve Expressie:

De activiteiten die Creatieve Expressie omvatten, maken de ontwikkeling van creativiteit, (fijne) motorische coördinatie, handvaardigheid, verbeeldingskracht, concentratie en motorische vaardigheden mogelijk. Daarnaast het bieden van activiteiten die de leerlingen in de gelegenheid stellen zichzelf te uiten en het gebruik van taal en muziek te ontwikkelen.

Help ons helpen!

Doneer nu

 

Activiteitenkalender

Stichting Nieuwe Generatie Brasil organiseert vele evenementen met als doel op een leuke manier samen geld in te zamelen.


Kijk op de kalender en doe mee!

Oude berichten

Ieder kind verdient een eerlijke kans!

Doneer nuSchrijf u nu in!

anbi2

 

Evangelie Gemeente Zeist De Wilde Ganzen