Wat doen wij

Elk kind moet recht hebben op onderdak, voeding, zorg, onderwijs. Elk kind moet werkelijk kind kunnen zijn. In een veilige, vertrouwde omgeving. Helaas zijn er veel kinderen voor wie dit niet geldt. Kinderen die in uiterst slechte en onveilige omstandigheden opgroeien. Zij hebben hulp nodig! Wij willen hulp bieden aan een (zo groot mogelijk) aantal kinderen. Dit bieden we door kleinschalige, doelgroepgerichte en controleerbare projecten te starten in verschillende steden in Brazilië. Uiteraard zal goede, transparante (financiële) verantwoording worden afgelegd. Maar de projecten zelf zullen het beste én zichtbare bewijs zijn dat het geld goed besteed wordt.

Er zijn al veel organisaties (bijvoorbeeld Unicef) die proberen de rechten van kinderen te beschermen. Dat is goed maar daarnaast is er behoefte aan andersoortige projecten. Kleinschalig en doelgroepgericht. Het voordeel van onze aanpak is, dat het controleerbaar is waaraan geld wordt besteed en wat daarmee bereikt wordt. Dat is voor u hopelijk een reden om juist ons te helpen en financieel te steunen.

De medewerkers van Stichting Nieuwe Generatie Brasil geloven dat ieder kind gelijke kansen verdient. Wij stoppen niet bij ‘overleven’, maar willen de kinderen/jongeren helpen ontwikkelen naar een zelfstandige en duurzame toekomst door ze (praktisch) onderwijs te geven, waarmee ze later in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Onze visie is dat een kind pas iets kan leren en zich ontwikkelen als het zich veilig voelt. Vandaar dat wij willen beginnen met het creëren van een plek waar kinderen zich veilig en geborgen voelen. Waar ze werkelijk kind kunnen zijn en vanuit de natuurlijke kinderlijke interesse zich kunnen ontwikkelen en groeien. Voor Nederlandse begrippen is dit allemaal een vanzelfsprekendheid, maar in Brazilië is dat helaas voor een grote aantal kinderen niet zo.

Transparantie

En hoe borgen we dat zoveel mogelijk geld direct gebruikt wordt voor de kinderen in Brazilië? De oprichters van de stichting gaan zelf in Brazilië wonen om daar ter plekke de kinderen en jongeren te helpen. Alles wat u aan ons geeft, gaat dus direct naar de plek van bestemming. We voorkomen hiermee dat de middelen van de stichting ergens blijven steken wat voor de donateurs niet transparant is.

De Pijlers van de stichting

 

Persoonlijke Vorming
 • Een belangrijke pijler in ons werk is zorgdragen voor de persoonlijke ontwikkeling van alle kinderen en jongeren die deelnemen aan onze programma’s.
 • Hieronder valt bijvoorbeeld het leren van zelfverantwoordelijkheid, normen, waarden, discipline, omgaan met financiën, maar ook zorg hebben voor elkaar en voor je omgeving. Deze veelal sociale vaardigheden zijn cruciaal voor de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige en verantwoordelijke volwassenen.
 • Daarnaast lezen we bij de dagopening voor uit de bijbel en wordt het gebouw op zondag, maandag- en woensdagavond gebruikt om (evangelische) kerkdiensten te houden, waar veel kinderen van het project en uit de rest van de wijk naar toe komen.

 

Een veilige plek waar kinderen kunnen sporten en ontspannen
 • Op ons terrein bevindt zich een sport- en speelplaats waar kinderen en jongeren veilig kunnen spelen en sporten.
 • De sport- en speelplaats vormt een integraal onderdeel van het programma dat wij aan kinderen en jongeren aanbieden.
 • Hiernaast worden er ook aparte activiteiten voor de buurt georganiseerd om nog meer gezinnen te bereiken en ze laten ervaren hoe belangrijk sporten is.
 • Zo bieden we bijvoorbeeld ook Zumba lessen, Jiu Jitsu en Karate lessen aan voor bewoners uit de buurt
 • Met de sport- en speelplaats bereiken we een belangrijke doelstelling om de fysieke en sociale vaardigheden van de kinderen te ontwikkelen.

 

Voeding (Klik voor meer informatie)
 • Iedereen die deelneemt aan onze programma’s, krijgt tussen de middag een gezonde warme maaltijd
 • Met de bakkerij voorzien we ook in de broodmaaltijd voor ‘s ochtends en ‘s avonds
 • Verder wordt er tussendoor ook een stuk fruit of vruchtensap gegeven.
  • De moestuin op ons terrein speelt een belangrijke rol hierin:
  • Als leverancier van verse groente, fruit en eieren
  • Het zelf leren groeien van groente en fruit stimuleert gezonde eetgewoontes en met deze vaardigheid kunnen ze later hun eigen moestuin onderhouden en zo gezond eten.

 

Onderwijs en Voorlichting
 • Door middel van het geven van voorlichting willen we gezonde en hygiënische gewoontes verder stimuleren
 • Het gaat hierbij om gezonde eetgewoontes, persoonlijke verzorging, handen wassen etc.
 • Naast dat we dit met de kinderen en jongeren doen, worden er ook een aantal keer per jaar bijeenkomsten voor ouders/gezinnen georganiseerd zodat deze gewoontes ook mee naar huis genomen worden.

 

Kinderopvang en begeleiding waar ze werkelijk kind kunnen zijn (Klik voor meer informatie)
 • Voor kinderen van 6 tot 18 jaar bieden we een buitenschoolse opvang aan. Ze gaan (’s ochtends of ‘s middags) naar een openbare school en voor het andere dagdeel en het middageten verblijven ze bij ons
 • We bieden ze structuur met vaste tijden om te eten, huiswerk te maken (met extra begeleiding), begeleide activiteiten en vrije speeltijd.
 • Jongeren (ook ouder dan 14 jaar) die nog op school zitten, worden gestimuleerd en ondersteund om de middelbare school af te maken, eventueel aangevuld met extra vaardigheden op bijvoorbeeld computer/ICT gebied.

 

Vakschool
 • Vanaf 14 jaar kunnen jongeren, op basis van hun talenten en interesses, kiezen voor een gerichte vakopleiding of ondersteund worden in het behalen van hun middelbare schooldiploma en toelatingsexamens tot het hoger onderwijs (ENEM)
 • De vakopleidingen bieden we intern aan in verschillende richtingen: kok, bakker, aardewerk, handenarbeid, kunst, horeca, aardewerk en houtbewerking.
 • Ons aanbod evalueren we regelmatig om aan te sluiten op de vraag.

Help ons helpen!

Activiteitenkalender

Stichting Nieuwe Generatie Brasil organiseert vele evenementen met als doel op een leuke manier samen geld in te zamelen.


Kijk op de kalender en doe mee!

Oude berichten

Ieder kind verdient een eerlijke kans!

Doneer nuSchrijf u nu in!

anbi2

 

Evangelie Gemeente Zeist De Wilde Ganzen