Willem Veldhoven – Algemeen Bestuurslid

 

Willem Veldhoven

Mijn naam is Willem Veldhoven.

Sinds mei 2016 ben ik bestuurslid van de Stichting Nieuwe Generatie Brasil.

Ik ben 60 jaar en ben sinds april 2016, vanwege het bereiken van de maximale functionele leeftijd als
officier bij de koninklijke marine met “leeftijdsontslag” gegaan. Door de diverse functies die ik in 38
jaar tijd bij defensie mocht vervullen, heb ik ervaring in Project Management en Fund Management
opgebouwd. Ik ben getrouwd met Attie, de oudste dochter van Tamme en Aat Teitsma. Samen
hebben we een stel prachtige kinderen: Tirza (1986; getrouwd met Sander en trotse ouders van
kleinzoon Owen), Gideon (1989), Boaz (1994) en Andreas (1996).

Als gezin zijn we altijd actief bij de gemeenten waar wij kerkten betrokken geweest. Zo ben ik meer
dan 12 jaar Diaken en drie jaar oudste en bestuurslid geweest van de Pinkstergemeente in Alkmaar.
Momenteel ben ik in diverse functies actief bij de Volle Evangelie Gemeente de Ark in Langedijk.
Naast deze taken zijn wij betrokken (geweest) bij diverse Zendingsactiviteiten. Ik heb de leiding
gehad van het thuisfront comité van een zendeling in het Midden-Oosten. Tevens hadden we de
Zendings-gebedsgroep van de gemeente aan huis. Wij steunen nog steeds het kinderhuis “Lar da
Infancia” in Brazilië, destijds mede opgezet door Klaas van de Raa.

Zelf hebben wij tweemaal in het buitenland gewoond, op Curaçao (2002-2005) en in Virginia Beach in
de Verenigde Staten (2011-2015). Daarnaast heb ik met de marine over de gehele wereld gevaren en
gevlogen. Wij weten hoe belangrijk het is om een goede en biddende achterban te hebben om ver
van huis te kunnen leven en je werk te kunnen doen.

Samuel is de achterneef van Attie. Haar moeder (Aat) is de zus van Samuels oma, Jannie, die
getrouwd was met Klaas van de Raa. Zo mogen we hem en zijn gezin al wat langer kennen. We zien
in hem dezelfde oprechte gedrevenheid als die in zijn grootvader. Dat is werk van de Heilige Geest
en dat zal zeker vrucht gaan dragen. God is getrouw en Zijn plannen falen niet. Dat herkennen we
ook in de roeping van Samuel en Laura voor dit werk in Brazilië.

Ik zie er naar uit om, samen met u, hen de komende jaren zo goed mogelijk te blijven ondersteunen.

Wilt u ook op de hoogte blijven?

Ontvang het laatste nieuws ook in uw mailbox door u in te schrijven op onze nieuwsbrief

Help ons helpen!

Doneer nu

 

Activiteitenkalender

Stichting Nieuwe Generatie Brasil organiseert vele evenementen met als doel op een leuke manier samen geld in te zamelen.


Kijk op de kalender en doe mee!

Oude berichten

Ieder kind verdient een eerlijke kans!

Doneer nuSchrijf u nu in!

anbi2

 

Evangelie Gemeente Zeist De Wilde Ganzen