Het bestuur van Stichting Nieuwe Generatie Brasil vindt het belangrijk om periodiek stil te staan bij de ambities van de toekomst van de stichting. Op basis van de opgedane ervaringen en gelet op de huidige uitdagingen is de langere termijnvisie nu bijgesteld in een nieuw document. Het huidige meerjarenplan (2020-2025) vervangt de vorige (2017-2022) welke was opgesteld voorafgaand aan de start van de activiteiten in Brazilië.

Lees mee in ons Meerjarenplan NGBrasil 2020-2025 en kijk hoe je bij kan dragen om meer kansarme kinderen te helpen aan een betere toekomst.